Home"NEDOPUSTIVE REČI ODBRANE"
Odgovor tužilaštva na optužbe odbrane zbog visine predložene kazne za Nasera Orića

Gramsci Difazzio, član tima optužbe na suđenju OrićuGramsci Difazzio, član tima optužbe na suđenju Oriću

Tužilaštvo je veoma uznemireno zbog jezika koji je Orićeva odbrana koristila saopštavajući Pretresnom veću kakvu je kaznu optužba u svom završnom podnesku predložila za njihovog klijenta. Ovaj stav tužilaštva saopštio je danas Gramši Difazio/Gramsci Difazzio član tima optužbe obraćajući se Pretresnom veću pre iznošenja replike tužilaštva na završnu reč odbrane.

Pošto je podsetio Pretresno veće da je odbrana njihov predlog kazne od 18 godina zatvora nazvala "drakonskim" te da se radi o "ledenom zahtevu glavne tužiteljice Karle/Carla del Ponte" čiji će kedibilitet "svet sigurno prosuđivati", Difazio je upotrebljene reči ocenio "nedopustivim". "Ima raznih načina da se argumenti iznose u sudu", rekao je tužilac i ocenio da se i najteže i najozbiljnije tvrdnje mogu saopštiti ali je "neopravdano" koristi jezik kojim se služila odbrana.

Tužilac se zatim osvrnuo i na komentar koji je odbrana napravila poredeći predloženu kaznu od 18 godina zatvora za Orića sa kaznom od 10 godina koju je tužilaštvo predložilo, a Pretresno veće 2004. godine izreklo Miroslavu Deronjiću.

Za razliku od branioca, koji se juče uglavnom bavio otežavajućim okolnostima u predmetu Miroslava Deronjića i njegovog priznanja krivice za napad na selo Glogova 1992. godine u kome je ubijeno najmanje 60 civila a selo spaljeno, tužilac je danas ukazivao na olakšavajuće okolnosti u tom predmetu..

Predsedavajući sudija Karmel Ađius/Carmel Agius uključio se u raspravu kako bi podsetio da je on bio član Veća koje je izreklo kaznu Deronjiću. Nakon što je tužilac potvrdio da je s tim upoznat za reč se javio Orićev branilac Džon Džons/John Jones, nastojeći da uveri sudiju da su se primedbe odbrane odnosile samo na predlog tužilaštva ali ne i na presudu Veća. On je takođe podsetio i da je to jasno napomenuo u svom jučerašnjem obraćanju.

"Ja upravo zbog toga juče i nisam intervenisao", prokomentarisao je sudija pružajući priliku tužilaštvu da ukaže na doprinos Deronjićevog priznanja krivice, njegove saradnje sa tužiocem, svedočenja u pet drugih predmeta i značaj koji je to imalo na proces utvrđivanju istine i sprečavanje poricanja zločina. Ti su faktori zasluživali značajno smanjenje kazne, zaključio je Difazio.

Razmena replika odbrane i optužbe biće nastavljena u ponedeljak, kada se očekuje i konačni završetak u postupku protiv Nasera Orića.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 273

ODMERAVANJE KAZNE: Rajić se kaje i optužuje Blaškića
PRESUDA U JUNU: Završeno suđenje Naseru Oriću
VARIJANTE "A" I "B": Kako je Cicko rasvetlio misteriju "nepostojećeg dokumenta"?
SLUČAJ LJUBOTEN: Zločin u jednom danu - dokazi u osam mjeseci
ŽRTVE IZ KRAJINE: Martić se brani optužnicom protiv Gotovine