HomeSVAKO SVOJ KOMANDANT
Odbrana Nasera Orića nastavlja da dokazuje da optuženi nije bio zapovednik svih snaga Armije BiH u području Srebrenice

Naser Orić na sudjenju u TribunaluNaser Orić na sudjenju u Tribunalu

Odbrana Srebrenice bila je rezultat "spontanih nastojanja slabo naoružanih grupa bosanskih Muslimana da zaštite civilno stanovništvo i među tim grupama nije bilo nikakve koordinacije, niti je postojao lanac komandovanja" – izjavio je Hazir Malagić na početku svedočenja na suđenju Naseru Oriću.

Bivši pripadnik rezervnog sastava policije BiH je opisao napade srpskih snaga na sela srebreničko-bratunačkog područja naseljena pretežno muslimanskim stanovništvom, tokom kojih je ubijeno nekoliko stotina civila i silovano na desetine žena. Između ostalog, Malagić je naveo da su srpske snage u selu Glogova ubile 65 muslimanskih civila, u Borkovcu 35, a opisao je i napad na rodnu Voljevicu, kao i na selo Ranča kada je ubijen otac njegove supruge i kada je ona bila umalo silovana, nakon čega je u pocepanoj odeći danima lutala šumom.

Nakon ovih zločina, muslimansko stanovništvo je, prema rečima svedoka, bezglavo bežalo iz napadnutih sela, formirajući zbegove. Prva oružana grupa za koju on zna formirana je u mestu Loznik u cilju zaštite jedne od izbegličkih kolona. "Mi mlađi, shvatili smo da moramo zaštititi ove ljude, pa smo napravili malu odbranu i pošli smo ka Srebrenici za koju smo čuli da je oslobođena", rekao je Malagić. Ova grupa, pod komandom Hazirovog rođaka Osmana Malagića, uputila se ka mestu Likare gde se ujedinila sa grupom Nasira Šabanovića. Odluka o ujedinjenju, rekao je svedok, doneta je spontano, jer su bili formacija bez nadređenih oficira, bez ikakve logističke podrške, uglavnom u civilnim odelima i sa svega 25 cevi.

Optuženog Orića svedok je, kako je rekao, prvi put video 2. juna 1992. prilikom napada srpskih snaga na Likare, najvišu kotu u okolini Srebrenice i važnu stratešku tačku. "Sećam se dobro tog događaja, jer mi je ostalo još samo dva metka i bio bih mrtav da nam u pomoć nisu pritekle dve grupe – jedna iz Potočara u kojoj je bio i Naser Orić i grupa Bećira Bogilovića iz Srebrenice". Na pitanje odbrane kako se tada Orić predstavljao i da li je imao utisak da on komanduje, svedok je rekao da se Orić nije nikako predstavljao, da je bio "borac kao i svi borci", da nikome nije davao bilo kakve instrukcije, te da njegov dolazak u ispomoć na Likare nije bio rezultat koordinacije, već "spontane solidarnosti nakon što su se začula pucnjava." Čak i kada je svedok rekao da je Orić, kao i sve druge vođe naoružanih muslimanskih grupa, u borbama predvodio svoje ljude, branilac optuženog Vasvija Vidović je insistirala na pojašnjenju ove tvrdnje, navodeći kako je Orić predvodio borce u fizičkom, a ne u zapovedničkom smislu. Zbog ovakvog sugestivnog ispitivanja reagovala je tužilac Patriša Selers/Patricia Sellers, pa je predsedavajući sudija opomenuo predstavnicu odbrane.

Svedočenje Hazira Malagića biće nastavljeno sutra.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 249

SLUČAJ LORDA ASHDOWNA: Lažni svedok ili lažno optuženi
"DIFERENCIJA U RAZLICI": Svi vođe - niko komandant
NEPOŠTOVANJE SUDA: Nalog za hapšenje zbog neopravdanog izostanka
SVE ILI NIŠTA: Šešelj traži kompletno veće i celu optužnicu
ODBRANA U MINUSU: Krajišnik neće da bude slučaj