HomeFAKTOR IZNENAĐENJA U KRAVICI
Znatno brojnije i dobro naoružane srpske snage, savladane su iznenadnim napadom, tvrdi svedok odbrane na suđenju Naseru Oriću koji je učestvovao u napadu na Kravicu 7. januara 1993.

Nesib Burić, svjedok odbrane Nasera OrićaNesib Burić, svjedok odbrane Nasera Orića

U nastavku svedočenja na suđenju Naseru Oriću, Nesib Burić je opisao napade muslimanskih snaga na sela Fakovići i Kravica u kojima je i sam učestvovao.

Burić je svedočio kako je 5. oktobra 1992. godine sa grupom "naoružanih momaka" iz njegovog sela Osmače, ušao u srpsko selo Fakoviće. U njemu je, tvrdi, zatekao hiljade muslimanskih civila koji su se već vraćali u svoja sela natovareni vrećama žita. Kao i prethodni svedoci odbrane, Burić tvrdi da "te ljude niko nije mogao kontrolisati", a činjenicu da su se civili tu zatekli odmah nakon borbi objašnjava time što su se "oni uvek upućivali tamo gde se pucalo".

Prema njegovoj oceni u Fakovićima je bio stacioniran dobro naoružani "profesionalni bataljon" srpske vojske od oko 300 vojnika. Burić je tu ocenu potkrepio tvrdnjom da je u blizini bio poligon za vojnu obuku u koji su "stalno stizali pitomci" kao i da je njegova grupa nakon ulaska u Fakoviće zarobila veću količinu naoružanja i municije koju su "Srbi, povlačeći se, ostavili za sobom".

Burić i njegova grupa ipak nisu zauzeli Fakoviće jer je srpskim snagama, kako je opisao, u popodnevnim satima stiglo pojačanje i počelo je "granatiranje iz svih pravaca i svim raspoloživim sredstvima". On tvrdi da su oštećenja na kućama u Fakovićima posledica srpskog granatiranja, a ne "paljenja" tokom njihovog napada na selo, kako se to navodi u optužnici.

U Glogovi i okolnim selima je do januara 1993. godine, ubijeno 159 Muslimana, svedočio je Burić, tvrdeći da je to područje oko Kravice važilo za "najveće četničko uporište, i pre rata". Napad muslimanskih snaga na Kravicu 7. januara 1993. godine, bio je, tvrdi, odgovor na "svakodnevna neprestana granatiranja sa srpskih položaja", a naročito "kada su se srpski vojnici opijali" uoči pravoslavnog Božića.

U napadu na Kravicu 7. januara 1993. je, tvrdi Burić, primenjen "faktor iznenađenja." Srpski vojnici su, po njemu, shvatili da su napadnuti tek kada je on sa svojom grupom stigao skoro do centra. Ponovo su uspeli da zaplene ili unište veliku količinu naoružanja, uključujući i jedan tenk.

U Kravici, tvrdi svedok, nisu paljene kuće. Iako lično, kako je rekao, nije ušao u više od dve-tri kuće, tvrdi da se "iz svake srpske kuće pucalo." "Njegovi momci" su, opisao je, demontirali bombe na magacinu oružja koje su srpske snage postavile pred povlačenje, te je tu zaplenjeno oko stotinu automatskih pušaka i mnoštvo drugog pešadijskog naoružanja.

Nesib Burić nastavlja svedočenje u ponedeljak.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 247

SMRTONOSNO ORUŽJE: Kako je Vukovar "oslobađan" od lažnih Hrvata
MEDAČKI DŽEP: Ademiju i Norcu će se suditi u Hrvatskoj
"SREBRENIČKE HRONIKE": Istorije se pišu da bi se lagalo
LISTA ČEKANJA: Milan Martić – rekorder
ODBROJAVANJE: Još samo sedam haških begunaca