HomeKOMŠIJE SU PREDNJAČILE U ZLOČINIMA
Odbrana Nasera Orića nastoji da dokaže kako podaci iz knjige "Srebrenica svedoči i optužuje" - koju je prema tužilaštvu napisao optuženi - nisu tačni niti im se može verovati

Edina Karić, svjedok odbrane Nasera OrićaEdina Karić, svjedok odbrane Nasera Orića

Netačnost još jednog podatka iz navodno Orićeve knjige, potvrdila je Edina Karić iz sela Lasovac, koja je u nastavku dokaznog postupka odbrane svedočila o svom zatočeništvu u upravnoj zgradi rudnika Sase od kraja maja do sredine juna 1992. godine i silovanju koje je, kao petnaestogodišnja devojčica, tada preživela.

Opisala je kako je početkom juna, zajedno sa još dve devojke, odvedena u Bratunac gde su je srpski vojnici - "uniformisani i naoružani" - više puta silovali. "Radilo se o lokalnim Srbima, mojim komšijama", rekla je svedokinja, navodeći imena Novaka Stepanovića zvanog Krke i Petka Rankića, koji su u tome, tvrdi, prednjačili.

Njihov komandant Miroslav Todorović, međutim, iako je "znao šta se događa, nije učestvovao" u tim silovanjima, tvrdi svedokinja, demantujući navode iz knjige pripisane Oriću da je "u seksualnom zlostavljanju, uz Novaka Stepanovića prednjačio i Miroslav Todorović".

"To nije tačno", svedočila je Edina Karić, koju je, sa još osam žena i devojaka, 11. juna 1992. Todorović iz Sasa prebacio do Bratunca, rekavši im da "ne mogu tu ostati zbog svojih komšija Srba".

Edina Karić je opisala i kako su se lokalni Srbi na području Sasa i okolnih sela početkom aprila 1992. naoružavali, evakuisali svoje porodice a u blizini njene kuće u selu Lasovac postavili rampu gde su se svakodnevno okupljali. Odatle su, tvrdi svedokinja, odlazili u pohode iz kojih su se vraćali sa pokradenim automobilima, natovarenim nameštajem i belom tehnikom.

"Srbi su megafonima pozivali Muslimane da napuste sela a zatim u njih ulazili, pljačkali i palili", opisala je svedokinja. Ona se sa svojom porodicom takođe našla u šumi gde je zatekla hiljade drugih ljudi u zbegovima. Kada su se izgladneli i promrzli nakon desetak dana iz šume vratili do kuće po hranu, zarobljeni su i odvedeni u "logor" u upravnu zgradu rudnika Sase.

Svedokinja je tokom zatočeništva izgubila je oca i tetku, koje su Srbi "poslali u Bratunac da odnesu neku poruku", nakon čega im se gubi svaki trag.

Edina Karić će sutra odgovarati na pitanja optužbe.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 247

SMRTONOSNO ORUŽJE: Kako je Vukovar "oslobađan" od lažnih Hrvata
MEDAČKI DŽEP: Ademiju i Norcu će se suditi u Hrvatskoj
"SREBRENIČKE HRONIKE": Istorije se pišu da bi se lagalo
LISTA ČEKANJA: Milan Martić – rekorder
ODBROJAVANJE: Još samo sedam haških begunaca