Home"ČISTA FANTAZIJA"
Izveštaj Štaba Oružanih snaga Srebrenice o strukturi njihovih jedinica 1992. i 1993. godine, prema svedoku odbrane Nasera Orića, predstavljaju "odraz želja a ne realnog stanja"

Naser Orić na sudjenju u TribunaluNaser Orić na sudjenju u Tribunalu

Nikakva organizovana vojna struktura muslimanskih snaga na području Srebrenice nije postojala 1992. i 1993. godine, tvrdi svedok odbrane Nesib Burić, koji je danas započeo svedočenje na suđenju Naseru Oriću.

Burić, nastavnik koji danas živi u Tuzli, je početak rata dočekao u rodnom selu Osmače. Detaljno je opisao kako je od polovine aprila 1992. u selima na području Srebrenice, "JNA delila oružje" i regrutovala i obučavala vojno sposobno srpsko stanovništvo.

Početak sukoba je prema njegovom svedočenju bilo ubistvo dvojice muslimanskih mladića u Vitezu 13. aprila 1992. Muslimani su počeli da odlaze i sklanjaju se u Sloveniju ili Nemačku, a muslimanska sela su ostala izolovana jer su komunikacije prekinute zbog naoružanih srpskih patrola na putevima.

Burić je, tvrdi, 14. aprila u Vitezu video telo jednog od ubijenih mladića, a dalje na području Jezera i "30-50 Srba u maskirnim košuljama na vojnoj obuci". Golim okom su se, prema njegovom svedočenju, mogli videti i srpski vojnici na obuci u Brežanima, koje je od Osmača udaljeno oko hiljadu i po metara vazdušnom linijom. Slični poligoni su se, tvrdi, nalazili i u Skelanima i u Ruljevićima kraj Fakovića.

Srpske snage su 7. i 8. maja 1992. godine napale niz muslimanskih sela u Podrinju, uključujući i Osmače. Za razliku od drugih sela, koja su bila razorena, opljačkana i spaljena, a preostalo stanovništvo "pobijeno", Osmače su granatirane ali, opisao je, "srpska vojska nije ušla u selo". Meštani su se vratili u razorene kuće i organizovali odbranu koju je činilo "najviše pedesetak momaka opremljenih sa ukupno 21 puškom".

Burić je, kao i prethodni svedoci odbrane, "odgovorno" tvrdio da se nije radilo ni o kakvim jedinicama već "o grupama meštana" koji su prikupili nekakvo oružje i branili svoja sela. Negirao je da su te grupe imale ikakvog "komandanta", kao ni "uniforme, činove, kasarnu ili magacin oružja".

Odbrana je svog svedoka suočila sa dokumentom Štaba Oružanih snaga Srebrenice od 19. septembra 1993. godine, u kojem se navodi "struktura oružanih snaga u Srebrenici." Oko 120 boraca iz Osmača bili su, prema tom dokumentu, organizovani u tri čete koje su činile TO Osmače, koja je bila deo strukture Armije BiH.

Burić je to odlučno negirao, insistirajući na svom iskazu o "grupama dobrovoljaca kojima niko nije komandovao" već su se samoinicijativno organizovali odbranu svojih sela. Odbrana osporava autentičnost dokumenata koje je optužba uvela u dokaze kao zvanična dokumenta Armije BiH, ukazujući da se radi o falsifikatima koje su načinile srpske snage nakon ulaska u Srebrenicu 1995. godine.

"To je sve fantazija, verovatno smo mi to priželjkivali i bili bi presretni da je tako bilo na terenu... ali ovo nije ni jedan odsto tačno", prokomentarisao je Nesib Burić, čije se svedočenje nastavlja sutra.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 246

NEOBUZDANI SVEDOK: Uzaludne lekcije profesoru Šešelju
"VUKOVARSKA TROJKA": Uskoro suđenje za masakr u Ovčari
FANTAZIJA ILI ČINJENICE: Kako su nastali Orićevi borbeni izvještaji
LISTA ČEKANJA: Usko grlo u Žalbenom veću Tribunala