Home"PROPISI SU SE MORALI POŠTIVATI"
Oružane snage BiH su imale jasno propisana pravila međunarodnog ratnog prava - svedočio je na suđenju Naseru Oriću profesor Mušir Brkić, koji je 1992. pisao Pravilnik o primeni tih pravila u Armiji BiH. Dužnost starešina je bila da primenjuju pravila i sankcionišu njihova kršenja.

Mušir Brkić, svjedok na suđenju OrićuMušir Brkić, svjedok na suđenju Oriću

Nastavljajući prošle sedmice započeti postupak dokazivanja da su oružane snage BiH bile upoznate sa pravilima međunarodnog ratnog prava, tužilaštvo je danas na klupu za svedoke izvelo sarajevskog profesora pravnih nauka Mušira Brkića, koji je od aprila 1992. u Predsedništvu BiH bio zadužen za pisanje pravnih propisa o pravilima ratovanja.

Pravilnik o primeni pravila međunarodnog prava je sadržavao četiri Ženevske konvencije i njihove dopunske protokole, kao i neka druga pravila humanitarnog prava i propisivao je način ratovanja i postupanja sa civilima i ratnim zarobljenicima u skladu sa pravilima međunarodnog prava. Usvojen je i potpisan od predsednika Izetbegovića 23. avgusta 1992.

Tužiteljica Patriša Selers/Patricia Seller je od svedoka tražila da potvrdi verodostojnost nekih tačaka pravilnika koje mu je pročitala, kao naprimer da su starešine oružanih snaga BiH bile odgovorne za implementaciju pravila i obavezne da eventualne prekršaje prijave nadležnim organima i pokrenu krivični postupak.

Uz postojanje jasnih pravila ratovanja, jasnih dužnosti i obaveza komandanata, tužilaštvo je želelo da pokaže veću da je, u periodu na koji se odnosi optužnica protiv Nasera Orića, postojao i sudski mehanizam za sankcionisanje prekršaja ratnog prava. U dokaze je uvedena naredba Predsedništva BiH od 13. avgusta 1992. o osnivanju okružnih vojnih sudova. Svedok je potvrdio da je osnovano deset okružnih vojnih sudova, uključujući i jedan u Tuzli, koji je bio nadležan za region Srebrenice.

Na pitanje tužioca da li je postojanje ovih pravila značilo da su se ona morala i poštovati, svedok je odgovorio potvrdno: "Svi propisi su se morali primenjivati, u svim jedinicama oružanih snaga Armije BiH".

Sutra će odbrana imati priliku da unakrsno ispita profesora Mušira Brkića.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 235

ZVANIČNA VERZIJA: "Zakonita, postupna, selektivna i pravilna" likvidacija
RUČAK U LAPUŠNIKU: Komandant Čeliku na klupi za svedoke
"ĆELO" PROTIV SEFERA: Ratni drug kao svedok optužbe
LISTA ČEKANJA: Nestrpljenje Milana Martića
KRAJIŠNIK I KARADŽIĆ: Mladićevi "politički gospodari"