HomeTREBA LI NASTAVITI SUĐENJE ORIĆU?
"Tužilaštvu u osam mjeseci nije uspjelo da dokaže niti jednu tačku optužnice", smatra branilac Džon Džons i traži da tužilaštvo sâmo povuče čitav predmet. U tom slučaju, odbrana uopće ne bi trebala izvoditi dokaze.

John Jones, branilac Nasera OrićaJohn Jones, branilac Nasera Orića

Argumentujući stav da bi sudsko vijeće trebalo osloboditi Nasera Orića po svim tačkama optužnice, branitelj John Jones/Džon Džons je danas rekao: "Tužilaštvu u osam mjeseci nije uspjelo da dokaže niti jednu tačku optužnice". Jones traži da tužilaštvo sâmo povuče čitav predmet, a da sudsko vijeće odbaci predmet u cijelosti "jer suđenje ne zaslužuje da bude nastavljeno niti jedne sekunde".

Ove sedmice tužilaštvo je završilo izvođenje svojih dokaza, a obrana traži da Orić bude oslobođen i prije početka izvođenja dokaza obrane.

Branitelj Jones je naglasio da se u slučaju Srebrenice vrlo teško može uopće govoriti o zločinima oružanih snaga BiH i da su djela za koje se tereti Orić počinili gladni, životno ugroženi civili koji su suočeni sa srpskom agresijom morali birati između dva zla: "umrijeti od gladi ili poginuti odlazeći po hranu u srpska sela". Gladne civile niko nije mogao kontrolirati niti spriječiti da to čine, uključujući i optuženog Orića, dodaje Jones koji navodi da pljačkanje hrane i municije ne treba smatrati ratnim zločinom.

Odbrana smatra da nije dokazana Orićeva komandna odgovornost za bilo koji događaj iz optužnice. Branitelj se, među ostalim, poziva na vojnog eksperta optužbe Pyersa Tuckera/Pajersa Takera, koji je svjedočio da ABiH u Srebrenici nije imala vojnu hijerarhiju i komandnu strukturu. Sačinjavali su je slabo naoružani dobrovoljci koji su boravili u sopstvenim kućama i koje je Orić teško mogao držati pod komandom.

Također, postojale su grupe vojnika koje su bile pod komandom lokalnih vođa (Zulfe Tursunovića, Akifa Ustića i drugih) i na koje Orić nije imao nikakav utjecaj, kaže obrana.

Tačke optužnice koje se tiču zlostavljanja i ubijanja civila u Stanici javne bezbijednosti u Srebrenici opisuju jezive događaje, kaže Jones koji suosjeća sa žrtvama i njihovim familijama. Međutim, advokat tvrdi da su ti zločini počinjeni od stane civilne policije i da Orić, koji je uglavnom bio na liniji fronta, na njih nije imao nikakvog utjecaja.

"Teze tužilaštva su zasnovane na pretpostavkama", ocjenjuje Jones koji smatra da nisu nesporno dokazani ni zločini, ni Orićeva saznanja o njima, ni njegova nadređenost eventualnim počiniocima.

Tužilaštvo će sutra iznijeti svoj odgovor na zahtjev obrane za odbacivanjem optužbi. Na početku današnje rasprave, tužilac je samo napomenuo da se "slaže da nema dovoljno dokaza u vezi sa zapovjednom odgovornošću Orića za razaranje zaselka Božići".

Sudac Carmel Agius/Karmel Ađijus je najavio da će usmena odluka o zahtjevu obrane za oslobađajućom presudom biti objavljena u srijedu.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 237

PSI RATA: Krv, laži i video-trake
KOSOVSKE "LEKCIJE": Bomba kao poruka, hamburger kao alibi
BRANITI ILI ODBRANITI: U čemu se razlikuju Srbi i Englezi
ŠTA JE DOKAZANO: Odbrana traži oslobađajuću presudu za Nasera Orića
KOME VJEROVATI: Optužba zaključila dokazni postupak protiv Halilovića
SPAJANJE PREDMETA: Šešelj neće u društvo Stanišića, Simatovića i Martića