HomeNASER ORIĆ I ŽENEVSKE KONVENCIJE
Svedočenje Envera Hogića koji je tokom rata, kao načelnik pravne službe Drugog korpusa u čijem su sastavu bile i jedinice Nasera Orića, savetovao starešine o primeni i poštovanju međunarodnog ratnog prava. Da li su Hogićevi saveti stizali do Srebrenice?

Enver Hogić, svjedok na suđenju OrićuEnver Hogić, svjedok na suđenju Oriću

Jedinice Armije BiH su već od kraja maja 1992. dobijale instrukcije za ophođenje prema ratnim zarobljenicima i postupanje u ratnim operacijama, rekao je Enver Hogić, načelnik pravne službe Drugog korpusa u periodu od 1992. do 1996. godine. Na suđenju Naseru Oriću, Hogić je svedočio o nadležnosti vojnih i civilnih sudova u BiH tokom rata.

U periodu na koji se odnosi optužnica protiv Nasera Orića - od maja 1992. do marta 1993. godine – potvrdio je Hogić, postojao je vojni pravilnik u kome su jasno bile formulisane odrednice o postupanju vojske u ratnim operacijama i kojim su bile obuhvaćene i odredbe Ženevskih konvencija. Orić i ostale starešine Armije BiH su, prema Hogiću, bili dužni da nadgledaju poštovanje tih pravila i da slučajeve njihovog kršenja prijave nadređenima.

U komandi Drugog korpusa, koji je obuhvatao i jedinice pod komandom Nasera Orića, Hogić je savetovao starešine o primeni i poštovanju međunarodnog ratnog prava. On je naglasio da su ti saveti bili upućivani svim jedinicama Armije BiH ali nije mogao da potvrdi da su stizali i do Orićevih jedinica u Srebrenici jer je komunikacija sa enklavom bila otežana “sve do polovine 1994. godine”.

Tužilac Patriša Selers/Patricia Sellers je prikazala video snimke na kojima Orić, u razgovoru sa istražiteljima Tribunala u maju 2001. godine, opisuje kako on, iako komandant, nije mogao da kontroliše civile u Srebrenici, zatim kako je najvažnijim smatrao svoj angažman na frontu, kao i da je često u svojstvu komandanta potpisivao dokumenta koje nije ni pročitao. U televizijskom intervjuu čiji je odlomak takođe prikazan u sudnici, Orić ističe da su se njegove jedinice “branile, koristeći sva raspoloživa sredstva, i poštujući i nepoštujući Ženevske konvencije”.

“Ženevske konvencije su se morale poštovati u celosti i to je nepromenjen stav komande od početka rata”, rekao je Hogić komentarišući tu izjavu optuženog.

Odbrana je u unakrsnom ispitivanju nastojala da pokaže da jedinice pod Orićevom komandom nisu imale nikakvu čvrstu strukturu, niti su starešinama, zbog prekida u komunikacijama, bila dostupna bilo kakva pravila postupanja u ratnim uslovima. Na pitanje Orićeve zastupnice Vasvije Vidović Hogić je potvrdio da “nema saznanja” da su njegovi saveti o poštovanju načela međunarodnog ratnog prava ikada stigli u Srebrenicu.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 234

PAPONJAKOVA KOLEKCIJA: Dokumenti skrojeni po meri optuženog
NEPOŠTOVANJE SUDA: Uslovna kazna za Kostu Bulatovića
BEOGRAD, ZAGREB ILI HAG: Gde će se suditi "Vukovarskoj trojki"
USTUPANJE PREDMETA: Sarajevo garantuje fer suđenje optuženim Fočacima
ODISEJA MILORADA TRBIĆA: Od Srebrenice, preko Amerike, do Haga
METAK, NOŽ, SJEKIRA: Uzrok smrti žrtava iz Uzdola
IZGUBLJENO POVERENJE: Da li branitelj opstruira odbranu Ivice Rajića
PRAVNI SAVETI: Komandant Orić i Ženevske konvencije