HomePOSTUPIO PO NAREĐENJU
General Vahid Karavelić svjedočio da je dijelove jedinica iz Sarajeva uputio u Hercegovinu na zahtjev Sefera Halilovića, tadašnjeg načelnika glavnog štaba Armije BiH. Svjedok tvrdi da ne zna kako je kasnije nad tim jedinicama uspostavljen lanac komandovanja i da li je Halilović bio komandant operacije Neretva '93.

Bivši komandant Prvog korpusa Armije BiH Vahid Karavelić izjavio je u nastavku svjedočenja na suđenju Seferu Haliloviću da je naredbu o upućivanju nekih jedinica iz sastava svog korpusa u Hercegovinu donio na zahtjev Sefera Halilovića, bivšeg načelnika štaba Vrhovne komande. Kako je kasnije uspostavljen lanac komandovanja nad tim jedinicama Karavelić, kako tvrdi, ne zna.

Svjedok je izjavio da je naredbu o upućivanju dijelova Drugog samostalnog bataljona, te dijelova Devete i Desete brigade u dolinu Neretve početkom septembra '93. godine izdao nakon konsultacije s komandantom Armije BiH, Rasimom Delićem, koji mu je kratko rekao: "Postupi po naređenju". Pripadnici Devete brigade su u Grabovici 7. i 8. septembra 1993. godine ubili 33 civila hrvatske nacionalnosti

Karavelić tvrdi da ne zna kako je nakon odlaska tih jedinica iz Sarajeva nad njima uspostavljen lanac komandovanja jer je, kako kaže, on sam "mnoge stvari saznao tek poslije rata". Kao primjer, navodi da je mnogo godina nakon rata saznao da je Halilović u Hercegovinu upućen kao član Inspekcijskog tima. Također tvrdi da je tek prije dvije godine, od istražitelja Tribunala, doznao za dokument kojim Halilović naređuje pretpočinjavanje jedinica iz sastava Prvog korpusa samostalnom odredu Zulfikar.

Odbrana je najavila da će osporavati pomenuti dokument u kojem se navodi i niz drugih pretpočinjavanja. Advokat odbrane Piter Morisej/Peter Morrissay se poziva na izjavu jednog od ranijih svjedoka da Sefer Halilović nije bio u Jablanici 6. septembra '93. godine kada je navodno sačinjena ta naredba, te da na dokumentu nema Halilovićevog potpisa.

Upitan može li - na osnovu karte operacija Neretva '93, koja je već ranije predočena brojnim svjedocima i na kojojoj su potpisi i Sefera Halilovića i Rasima Delića - da kaže ko je bio komandant operacije Neretva '93., Karavelić je odgovorio da je jedino izvjesno da je tim Sefera Halilovića sačinio plan ove operacije, kao i da je taj plan odobrio komandant Delić - ali odgovor na pitanje ko je bio komandant, po njemu, zahtijeva dublju ekspertizu.

Svjedočenje generala Karavelića, kako je najavljeno, biće nastavljeno do kraja sedmice.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 231

NEPOŠTOVANJE SUDA: Odbrana predsednika, imena i plemena
UZDOL, 15.9.1993: Novinarka BBC na mjestu zločina
MARŠ NA DRINU: Pesma za kanadskog generala
SEDMA MUSLIMANSKA: Ko se borio, a ko je pljačkao
NIKO KRIV: Trojica optuženih brane svoju nevinost