HomeTOP LISTA ŠVERCERA
Pred Međunarodnim sudom za ratne zločine kao svjedok optužbe u slučaju protiv Sefera Halilovića svjedoči general Vahid Karavelić. Na top listi ratnih komandanta koji su se bavili švercom i drugim nelegalnim radnjama, po generalu Karaveliću, u ljeto 1993. godine prednjačio je Mušan Topalović Caco, bivši komandant Desete brdske brigade

Sefer Halilović u sudnici TribunalaSefer Halilović u sudnici Tribunala

Na suđenju Seferu Haliloviću svjedoči general Vahid Karavelić koji je u periodu ljeto - jesen 1993. godine, obavljao dužnosti najprije zamjenika a potom i komandanta Prvog korpusa Armije BiH. Ovo je treće Karavelićevo svjedočenje u Hagu. Za razliku od prošlomjesečnog svjedočenja u odbranu Envera Hadžihasanovića i Amira Kubure, Karavelić se ovog puta pojavio u ulozi svjedoka optužbe protiv svog bivšeg komandanta, generala Sefera Halilovića. Prethodno je, inače, svjedočio i na suđenju generalu VRS Stanislavu Galiću, optuženom za granatiranje Sarajeva.

U prvom dijelu iskaza general Karavelić je uglavnom govorio poznatim incidentima kao što su blokada glavnog štaba komande Armije BiH u julu 1993. godine, odvođenje civila na kopanje rovova na prve linije fronta, te drugim nelegalnim aktivnostima zamjenika komandanta Devete motorizovane brigade, Ramiza Delalića Ćele i komandanta Desete brdske brigade, Mušana Topalovića Cace.

Karavelić je potvrdio da je u ljeto '93 imao saznanja da je Ćelo sa svojim vojnicima tokom noći prisiljavao ljude da daju "dobrovoljne donacije". "To je zove reketiranje", pojasnio je Karavelić, naglasivši da ga je jednom prilikom lično predsjednik Izetbegović obavijestio o tome, zatraživši od njega da istraži te navode. Sve istrage su se, rekao je Karavelić, završavale "pretpostavkama" koje je bilo "nemoguće dokazati".

Tužilac je od generala pokušao izmamiti "top listu" ratnih komandanata koji su se tokom 1993. godine bavili švercom i pravili druge probleme vrhovnoj komandi Armije BiH. Nakon što je Mušana Topalovića Cacu smjestio na prvo mjesto, general Karavelić je odustao od dalje gradacije ko je bio manji, a ko veći švercer. Svjedok je priznao da se i sam pribojavao Mušana Topalovića, koji je njemu i komandantu korpusa Mustafi Hajrulahoviću Talijanu, poručivao "da će ih okrenuti na ražnju" ukoliko ih se dokopa.

Karaveliću je, tvrdi, teško naći prave riječi da se opiše sarajevska ratna zbilja 1993. godine. Kao i većina Sarajlija, rekao je, čuvao je "metak za sebe" ukoliko Mladićeve snage probiju linije fronta. Upravo te zadatke - čuvanje linija i odbranu Sarajeva - po njemu su, svi komandanti, uključujući Ćelu i Cacu, obavljali u potpunosti.

Sudac Liu je danas zamolio svjedoka da objasni navode iz jednog dokumenta koji je predočen sudu, u kojem se navodi da je Ćelo "okružen pripadnicima vojne policije, listom Sandžaklijama, koji nose bedževe sa likom Sefera Halilovića". Karavelić je kazao da "ne može da vjeruje da je vojna policija nosila takve bedževe a da to on ne zna". Karavelić smatra da se u konkretnom slučaju radi o "svjesnom izmišljanju ili napuhavanju" od strane "nekoga".

Svjedočenje generala Karavelića se nastavlja.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 231

NEPOŠTOVANJE SUDA: Odbrana predsednika, imena i plemena
UZDOL, 15.9.1993: Novinarka BBC na mjestu zločina
MARŠ NA DRINU: Pesma za kanadskog generala
SEDMA MUSLIMANSKA: Ko se borio, a ko je pljačkao
NIKO KRIV: Trojica optuženih brane svoju nevinost