HomeSUKOB VOJSKI ILI MASAKR CIVILA?
Odbrana Nasera Orića nastoji da dokaže da su u Kravici i okolnim srpskim selima u području Srebrenice su 7. januara 1993. vodjene žestoke borbe srpskih i muslimanskih snaga u kojima je bilo gubitaka, osporavajući tezu optužbe da su snage pod komandom optuženog napale nebranjena sela i počinile masakr nad civilima

Naser Orić na sudjenju u TribunaluNaser Orić na sudjenju u Tribunalu

Kao što kosovski Albanci koji su svedočili na sudjenju Slobodanu Miloševiću “nisu videli OVK”, i kao što Djelo Jusić i drugi Dubrovčani koji su dali iskaz u postupku protiv generala Pavla Strugara “nisu na gradskim ulicama vidjali pripadnike Hrvatske vojske”, tako i dosadašnji svedoci optužbe na sudjenju Naseru Oriću tvrde da u Kravici, Ježesticama i drugim srpskim selima u području Srebrenice “nisu videli vojnike” VRS.

Prema svedocima optužbe, u tim su selima postojale samo samoorganizovane “seoske straže”, naoružane uglavnom lovačkim oružjem. Odbrana, medjutim, tvrdi da su te straže bile integrisane u VRS, da su njihovi pripadnici bili na platnim spiskovima Bratunačke brigade, kao i da su – osim “lovačkog naoružanja” – imali i artiljerijska orudja.

Odbrana to dokazuje dokumentima koje joj je obelodanilo tužilaštvo: takozvanom “bratunačkom kolekcijom” kadrovskih i platnih spiskova, vojnih naredbi i drugih dokumenata, zaplenjenih u pretresu štaba Bratunačke brigade.

Medju tim dokumentima je i spisak boraca sa područja Kravice koji su poginuli 7. januara 1993., na kome navode 34 imena. Tokom unakrsnog ispitivanja, odbrana je danas pokazala taj spisak svedoku Miladinu Simiću, tražeći da prepozna imena iz njegovog sela Ježestice i kaže ko je od njih bio borac a ko civil. Pošto je svedok oklevao sa odgovorom, intervenisao je sudija Adjijus koji je svedoku čitao ime po ime i pitao: borac ili civil? Svedok je, uglavno, odgovarao sa “borac – poginuo”, dok je za trojicu rekao “oslobodjeni – poginuli kod kuće.” Za jednog od njih je rekao da je bio oslobodjen vojne obaveze ali je imao oružje.

Ovakvim unakrsnim ispitivanjem svedoka optužbe i prezentacijom dokumenata dobijenih od tužilaštva, odbrana Nasera Orića nastoji da dokaže da su u Kravici i okolnim srpskim selima u području Srebrenice su 7. januara 1993. vodjene žestoke borbe srpskih i muslimanskih snaga u kojima je bilo gubitaka, osporavajući tezu optužbe da su snage pod komandom optuženog napale nebranjena sela i počinile masakr nad civilima.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 209

SUDIJE, OPTUŽENI ILI SVEDOCI: Ko upravlja Haškim tribunalom?
ODBRANA HADŽIHASANOVIĆA: Komandant ili "žrtveni jarac"
O JABUKAMA I KRVI: Odiseja Bošnjaka iz sela Hrvaćani
UZROK SMRTI: Žrtve masakra ili oružanog sukoba
"GRČKA VEZA": Svedok iz Komiteta drugi put sa Miloševićem