HomeORIĆEVA ODBRANA OSPORAVA AUTENTIČNOST DOKUMENATA
Tužilaštvo traži uvodjenje 263 dokumenta zaplenjena u štabu II Korpusa Armije BiH ili dobijenih iz drugih izvora, kao što su vlasti Republike Srpske. Odbrana uložila prigovor i izrazila zabrinutost zbog “sumnjivih izvora” dokumenata koji su u posedu tužilaštva

Tužilaštvo na suđenju Naseru OrićuTužilaštvo na suđenju Naseru Oriću

Prvog dana izvodjenja dokaza na sudjenju Naseru Oriću, tužilaštvo je zatražilo da se u dokazni materijal uvedu 263 dokumenata koje su haški istražitelji zaplenili u pretresima štaba II korpusa Armije BiH u Tuzli ili su do njih došli iz nekih drugih izvora, kao što su, recimo, vojne, policijske ili civilne vlasti Republike Srpske.

Odbrana bivšeg zapovednika združenih snaga Armije BiH u regionu Srebrenice je, medjutim, uložila prigovor na uvodjenje više od tri četvrtine predloženih dokumenata, izražavajući zabrinutost zbog “sumnjivih izvora” iz kojih neki od njih potiču

O izvoru tih dokumenata svedočila je danas Rasin Manas, istražiteljka koja je u septembru 2002. predvodila tim tužilaštva u akciji pretrage četiri lokacije u Tuzli. Pretres je izvršen na osnovu naloga koji je izdao jedan od sudija Tribunala, ali je izvršen uz pristanak komande II Korpusa. Manas je svedočila o proceduri pretresa, evidenciji i lancu čuvanja zaplenjenih dokumenata, kako bi se znalo odakle potiču i ko ih je, kada i kome predao. Medju zaplenjenim dokumentima, o čijem će sadržaju biti više reči u nastavku dokaznog postupka optužbe, nalazi se i nekoliko naredbi koje je, navodno, potpisao sam optuženi.

Budući da odbrana osporava autentičnost većine dokumenata u posedu tužilaštva i tvrdi da se u pojedinim slučajevima radi o falsifikatima i manipulacijama, sudsko veće je tražilo da se već na početku sudjenja izvedu dokazi o njihovoj verodostojnosti. Osim Rasin Manas, o tim će dokumentima sledeće sedmice svedočiti još dva istražitelja koji su učestvovali u zapleni dokumenata i lancu njihovog čuvanja, kao i jedan grafolog – ekspert za rukopis – koji je analizirao potpise za koje optužba navodi da su Orićevi, a odbrana tvrdi da su falsifikovani.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 208

ŠTO PRE U HAG: Optuženi poziva na predaju svoje "ratne drugove"
VOJSKA ILI GLADNI CIVILI: Da li je Orić vodio napad ili potragu za hranom?
PRITVOR ILI PRIVREMENA SLOBODA: Dopuštena žalba Čermaka i Markača
OPSTRUKCIJA PRAVDE: Miloševićeva igra na "sve ili ništa"