HomeNISU GRANATIRALI VEĆ SAMO DEJSTVOVALI
Svedoci odbrane generala Pavla Strugara tvrde da su snage JNA u decembru 1991. samo "dejstvovale po vatrenim ciljevima", a ne i granatirale dubrovački Stari grad

Jovica Nešić, svjedok na sudjenju StrugaruJovica Nešić, svjedok na sudjenju Strugaru

Sudeći po svedočenju potpukovnika Jovice Nešića, dubrovački Stari grad nikada nije granatiran, već su jedinice JNA samo "dejstvovale po vatrenim ciljevima u gradskom jezgru i reonu van zidina." Uz to, bivši komandir protivoklopne čete u 472. motorizovanoj brigadi tvrdi da orudja kojima je raspolagao - minobacači, takozvane "maljutke" odnosno rakete navodjene žicom i bestrzajni topovi - "nisu mogla da nanesu teška razaranja kamenu", od koga su uglavnom sačinjeni objekti u Starom gradu.

Nešić je, na sudjenju generalu Pavlu Strugaru, objasnio da je njegova četa 6. decembra 1991. godine pružala vatrenu podršku jedinicama koje su krenule u osvajanje Srdja, utvrdjenja iznad Dubrovnika, gadjajući vatrene položaje hrvatske vojske u Starom gradu i njegovoj okolini, sa kojih su minobačakom i artiljerijskom vatrom tokom novembra i decembra ugrožavane jedinice JNA. Kao potvrdu ovome, svedok je naveo podatak da je na položaj JNA na brdu Žarkovica, tokom novembra 1991. godine, ispaljeno 59 minobacačkih mina.

Prema njegovim tvrdnjama hrvatska vojska raspolagala je minobacačima smeštenim na zidinama Starog grada, položaj JNA na Srdju je gadjan i iz minobacača na vozilu u pokretu, takozvanog "Čarlija", a na južnoj kuli nalazio se protivavionski top koji je jedinicama JNA zadavo velike muke, tako da su napori svedokove protivoklopne čete uglavnom bili usmereni na neutralisanje dejstva ovog topa.

Tužilaštvo je, kao i u prethodnim svedočenjima pripadnika JNA koje je pozvala odbrana generala Strugara, pokušalo da pobije njihove tvrdnje o postojanju minobačaca i topova u Starom gradu, navodeći da zvanična zabeleška o delovanju tog orudja ne postoji ni u jednom izveštaju koji je svedok sastavio toga dana i uputio komandi Devetog vojno pomorskog sektora. Svedok je, medjutim, naveo da je mnoge minobacače video lično i da o njihovom postojanju postoji dokaz u vidu snimaka TV Sarajevo, na kojima se "jasno vide minobacači koji se sklanjaju u Stari grad".

Sudjenje generalu Pavlu Strugaru, optuženom za granatiranje Dubrovnika 6. decembra 1991. godine, nastavljeno je predstavljanjem izveštaja vojnog veštaka odbrane Janka Viličića koji govori o rasporedu jedinica i vatrenih položaja JNA u okolini Dubrovnika, decembra 1991 godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 200

OPTUŽNICA I BEGSTVO: Nestanak Gorana Hadžića na oči Karle del Ponte
OD HERCEG BOSNE DO HAGA: Starački dom na Azurnoj Obali
ŽALBA ZORANA ŽIGIĆA: Poslednji čin suđenja četvorici iz Omarske
DRUGA STRANA SREBRENICE: U oktobru počinje proces Naseru Oriću
KARAKTER OPTUŽENOG: Rođeni vojnik i nežan suprug