HomeGRANATIRANJE DUBROVNIKA - "ODGOVOR NA PROVOKACIJE"
Odbrana generala Pavla Strugara u nastavku dokaznog postupka nastoji da dokaže da je dubrovački Stari grad - zahvaljujući "zloupotrebama" hrvatskih snaga - bio legitiman vojni cilj

Vlado Pepić, svjedok na sudjenju StrugaruVlado Pepić, svjedok na sudjenju Strugaru

Iz dubrovačkog Starog grada i njegove neposredne blizine je 6. decembra 1991. godine otvarana vatra na jedinice JNA koje su učestvovale u napadu na grad, tvrdi kapetan fregate Vlado Pepić svedok odbrane generala Pavla Strugara. Odbrana u nastavku izvodjenja svojih dokaza nastoji da dokaže da su hrvatske snage otvarale vatru iz Starog grada i tako ga učinile legitimnim vojnim ciljem za JNA.

Pepić je bio komandir baterije u sastavu Devetog vojno pomorskog sektora, koja je 6. decembra 1991. upućena kao podrška Trećem bataljonu Trebinjske brigade pod komandom Vladimira Kovačevića.

Sa svog položaja na osmatračnici na brdu Žarkovica Pepić je tvrdi, unutar i uz zidine Starog grada "golim okom uočio tri vatrene tačke" - jedan minobacač i protiv avionski top pored ulaza u Stari grad kao i "bljesak od ispaljivanja granate" unutar zidina, odnosno iz jedne od bočnih ulica sa Straduna..

Minobacač na ulazu u Stari grad je bio pokretan, opisao je Pepić, dok je protivavionski top "dejstvovao sa kule kraj ulaza". Svedok medjutim nije video trenutak ispaljivanja kao što nije video ni minobacač iz "bočne ulice", iz čije je cevi, kako pretpostavlja, potekao uočeni bljesak.

Tužilac Filip Vajner/Phillip Weiner je u unakrsnom ispitivanju izrazio sumnju da je Pepić uopšte mogao da "golim okom" uoči orudja na ulazu u Stari grad, s obzirom da je osmatračnica na Žarkovici udaljena oko 2.000 – 2.500 metara dubrovačkih zidina. Kao ilustraciju, tužilac je prikazao video snimak Starog grada načinjen sa osmatračnice Žarkovica, ali je svedok ipak ostao pri svojoj tvrdnji. "Ja sam daleko bolje video nego što može videti na ovom snimku", rekao je Pepić.

Tužilac je pobijao i sugestije svedoka da je u "uskoj ulici kraj Straduna" bio postavljen minobacac. "Vi nikada niste videli taj minobacač, videli ste samo bljesak", naglasio je tužilac. Pepić je to potvrdio ponavljajući medjutim da se moglo raditi samo o bljesku od ispaljenja projektila iz minobacača.

Na pitanje tužioca zbog čega sa tih "vatrenih tačaka" nije nastavljena paljba na položaje JNA, Pepić je odgovorio da su one bile "neutralisane", odnosno da je to orudje "eliminisano". "Ili ih tamo uopšte nije ni bilo?", sugerisao je tužilac. "To ste vi rekli", uzvratio je svedok.

Odgovarajući na pitanja predsedavajućeg sudije, Kevina Parkera, Pepić je potvrdio da je izdavao naredjenja za otvaranje vatre ali da mu posle treće naredbe to više nije odobreno, odlukom komandanta garnizona Minka Stamenova. Pepić medjutim tvrdi da bi, u slučaju da su mu tada odobrena dejstva, bombardovanje Dubrovnika bilo sprečeno. Sudija Parker nije tražio dodatna objašnjenja ove svedokove tvrdnje.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 198

ODBRANA ZDRAVLJA: Otvorena procedura da se Miloševiću imenuje branilac
IZJAŠNJAVANJE: Mirko Norac u jednodnevnoj poseti Hagu
AGRESIJA ILI SAMOODBRANA - Odbrana dokazuje da je Dubrovnik bio legitimni vojni cilj
KNJIGA DEŽURNOG OFICIRA: "Bezvezna izjava napisana u afektu"
OMARSKA I KERATERM: Krajem godine peto suđenje za prijedorske logore
BEGUNCI: Del Ponte i dalje uverena u skori dolazak Karadžića i Mladića