HomeGENERAL STRUGAR JE PROCESNO SPOSOBAN
U prvoj odluci o procesnoj sposobnosti u desetogodišnjoj istoriji Haškog tribunala, Pretresno veće odbacilo zahtev odbrane generala Pavla Strugara da se sudjenje prekine zbog fizičkih i mentalnih problema sedamdeset jednogodišnjeg optuženog

Pavle Strugar u sudnici TribunalaPavle Strugar u sudnici Tribunala

General Pavle Strugar, optužen za granatiranje Dubrovnika u decembru 1991. godine, jeste procesno sposoban, zaključilo je pretresno veće kojim predsedava australijski sudija Kevin Parker i odbacilo zahtev odbrane optuženog generala da se sudjenje prekine pre donošenja presude.

Sudije, kako se navodi u obrazloženju odluke, smatraju da je u proceni psihofizičkih sposobnosti generala Strugara, pouzdanija ekspertiza veštaka tužilaštva, psihijatara iz Hrvatske i Sjedinjenih država. Oni su naime, ne sporeći dijagnoze više oboljenja kod generala Strugara, ocenili da je reč o tegobama koje ne utiču bitno na pihofizičku sposobnost optuženog da prati i razume sudjenje, donosi relevantne sudove i komunicira sa svojim braniocima.

Beogradski psihijatar koja je svedočila kao ekspert odbrane, prema obrazloženju veća, nije uspela da uveri sudije da je generalova sposobnost rasudjivanja i pamćenja u toj meri umanjena da ne bi bio u stanju da na adekvatan način prati sudjenje ili da svedoči u svoju odbranu.

Osima na nalazima eksperata, sudije su se pri odlučivanju oslonile i na sopstvena zapažanja o psihofizičkom stanju optuženog, budući da su se "našli u neobičnoj situaciji da njegovo ponašanje prate tokom sudjenja" koje je već počelo kada je odbrana podnela svoj zahtev.

"Optuženi se u više navrata obraćao veću", navodi se u obrazloženju odluke i objašnjava da su u svakoj od tih situacija, "komentari optuženog delovali sasvim sabrano, relevantno i utemeljeno i razumljivo". Sudije takodje navode da su primetile i da optuženi s vremena na vreme u sudnici sedi "sklopljenih očiju" ali i to da se "takav njegov položaj menja" kada dodje do izvodjenja dokaza koji ga "posebno zainteresuju".

Nakon što je odbačen zahtev branilaca za prekid sudjenja, dokazni postupak odbrane generala Strugara počeće 28. juna ove godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 192

MASAKR NA VRHPOLJSKOM MOSTRU: Kako se Raijf oprostio od života
INTERVJU SA MUDŽAHEDINOM: Šta su strani ratnici tražili u Bosni
PROCESNA SPOSOBNOST: General Strugar je sposoban za nastavak suđenja
ŽALBENA RASPRAVA: Blaže - ili strože - kazne za Kordića i Čerkeza?
KOMANDANT U SREBRENICI: Nervoza i bes generala Ratka Mladića
APEL JOVICE STANIŠIĆA: "Dajem vam reč, časni sude"
LORD ASHDOWN: Ko plaća cenu produžene slobode Radovana Karadžića