HomeIZVEDENI DOKAZI OPTUŽBE PROTIV GENERALA STRUGARA
Tužilaštvo okončalo dokazni postupak na sudjenju za granatiranje Dubrovnika. Odbrana general Pavla Strugara izvodjenje svojih dokaza započinje 28. juna ukoliko sudije odluče da je optuženi general procesno sposoban

Pavle Strugar u sudnici TribunalaPavle Strugar u sudnici Tribunala

Tužilaštvo je ove sedmice zaključilo petomesečni dokazni postupak na sudjenju bivšem komandantu Druge operativne grupe JNA i zapovednika Dubrovačke operacije generalu Pavla Strugara.

Dokazujući odgovornost generala Strugara za granatiranje Dubrovnika 6. decembra 1991., tužilaštvo je, tokom 74 radna dana, izvelo 29 svedoka - većinom žitelja dubrovačkog Starog grada kao i nekoliko veštaka koji su svedočili o sistemu komandovanja i naoružanju u JNA te o šteti nanetoj objektima svetske kulturne baštine u Starom gradu.U dokaze je, tokom dosadašnjeg postupka, tužilaštvo uvelo 210, a odbrana 97 dokaznih predmeta koji se odnose isključivo na 6. decembar 1991. odnosno na najžešće granatiranje Starog grada za vreme tromesečne opsade Dubrovnika.

Prvobitna Dubrovačka optužnica iz marta 2001. odnosila se na zločine počinjene tokom čitavog perioda opsade grada, da bi u avgustu prošle godine bila izmenjena i ograničena samo na granatiranje 6. decembra 1991. i samo na područje Starog grada.

Predsedavajući sudija Kevin Parker je nakon završenog postupka optužbe podsetio da će veće uskoro da objavi odluku o procesnoj sposobnosti generala Strugara kojom će biti odredjena i dalja sudbina ovog sudjenja. Ukoliko sudije ocene da optuženi general zbog narušenog zdravlja nije u stanju da prati sudjenje, ono će biti prekinuto bez donošenja presude. U suprotnom sudjenje će se nastaviti 28. juna kada će odbrana generala Strugara početi izvodjenje svojih dokaza. Dokazni postupak trajaće, kako je najavila odbrana, najviše četiri sedmice.

Branioci generala Strugara najavili su takodje da će, prema pravilu postupka koje im to dopušta, predati podnesak sa zahtevom da se general Strugar oslobodi po onim tačkama koje, prema njihovoj oceni, tužilaštvo nije uspelo da dokaže.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 192

MASAKR NA VRHPOLJSKOM MOSTRU: Kako se Raijf oprostio od života
INTERVJU SA MUDŽAHEDINOM: Šta su strani ratnici tražili u Bosni
PROCESNA SPOSOBNOST: General Strugar je sposoban za nastavak suđenja
ŽALBENA RASPRAVA: Blaže - ili strože - kazne za Kordića i Čerkeza?
KOMANDANT U SREBRENICI: Nervoza i bes generala Ratka Mladića
APEL JOVICE STANIŠIĆA: "Dajem vam reč, časni sude"
LORD ASHDOWN: Ko plaća cenu produžene slobode Radovana Karadžića