HomeDUBROVNIK NIJE "SLUČAJNO" GRANATIRAN
Izvodeći na klupu za svedoke veštaka - vojnog eksperta, tužilaštvo želi da dokaže da oštećenja u dubrovačkom Starom gradu od 6. decembra 1991. godine nisu bila "kolateralna šteta"

Jožef Poje svjedoči na sudjenju Pavlu StrugaruJožef Poje svjedoči na sudjenju Pavlu Strugaru

JNA nije imala nameru da zauzme Dubrovnik jer je raspored njenih jedinica u decembru 1991. godine bio odbrambeni, tvrdi pukovnik Slovenačke armije Jožef Poje koji kao veštak tužilaštva svedoči na sudjenju generalu Pavlu Strugaru. On u svom izveštaju, pored ostalog, navodi i da je JNA u Dubrovniku gadjala samo ciljeve sa kojih je otvarana vatra, ali tvrdi i da tih ciljeva nije bilo u Starom gradu.

Tužilac je tokom ispitivanja veštaka želeo da pokaže da granatiranje Dubrovnika nije bilo izazvano otvaranjem vatre sa ili unutar dubrovačkih zidina, kao i da šteta nastala 6. decembra 1991. nije bila posledica zalutalih ili slučajno ispaljenih projektila.

Uzimajući u obzir udaljenost položaja jedinica JNA od Starog grada i orudja iz kojih je otvarana vatra, pukovnik Poje je proračunao na kolikom području oko cilja su ispaljeni projektili mogli da nanese štetu. Ni u jednom slučaju, prema njegovim tvrdnjama, projektili JNA usmereni na ciljeve van Starog Grada nisu mogli da ugoze njegove zidine. Stari grad, tvrdi veštak, nije mogao da bude ni "kolateralna šteta" delovanja hrvatskih snaga koje bi odgovarale na vatru sa položaja JNA.

Iako to eksplicitno ne navodi u svom izveštaju, slovenački pukovnik sugeriše da su oštećenja u Starom gradu posledica namernog granatiranja, odnosno da su objekti unutar dubrovačkih zidina svesno ciljani i gadjani sa položaja JNA.

Odbrana generala Strugara započela je unakrsno ispitivanje nastojanjem da profesionalno diskredituje svedoka koji trenutno radi u Centru vojnih škola Ministarstva odbrane Slovenije a do avgusta 1991. godine je bio oficir JNA sa činom potpukovnika. Na pitanje branioca kako objašnjava da do danas nije napredovao više od čina pukovnika , Jožef Poje je odgovorio da je Slovenačka armija mala i da shodno tome nema veliki broj oficira sa najvišim činovima.

Tužilaštvo će, kako je najavilo do kraja sedmice, na klupu za svedoke izvesti još jednog vojnog veštaka, čime završava izvodjenje svojih dokaza. Nastavak i dalja sudbina sudjenja zavisiće od odluke raspravnog veća o procesnoj sposobnosti optuženog generala Strugara koja se može očekivati pre zakazanog početka dokaznog postupka odbrane.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 191

SLUČAJNI PROLAZNICI: U Srebrenici iz radoznalosti, a ne po naređenju
NEVINOST BEZ ZAŠTITE: Šta boli generala Ojdanića?
KOMPLIMENT ILI OPTUŽBA: Britanski general i bosanski "Komandant Lisica"
EKSPERTIZA OPTUŽBE: Da li je Stari grad bio meta ili kolateralna šteta?
OLAKO OBEĆANA EFIKASNOST: Tužilac ne veruje garancijama Beograda
DEVET GODINA BEGSTVA: Postoje li tajne nagodbe sa Karadžićem i Mladićem