HomeDODATNI DOKAZI O ŠTETI U DUBROVNIKU
Pred kraj dokaznog postupka, optužba izvodi dodatne dokaze o oštećenjima koja su zaštićenim objektima u dubrovačkom Starom gradu naneta u granatiranju od 6. decembra 1991.

Vazdušni snimak DubrovnikaVazdušni snimak Dubrovnika

U finišu svog dokaznog postupka na sudjenju generalu Pavlu Strugaru tužilaštvo je pozvalo još jednog svedoka čijim iskazom nastoji da potkrepi do sada izvedene dokaze o šteti koja je dubrovačkom Starom gradu naneta granatiranjem od 6. decembra 1991.

Prema optužnici, u Starom gradu koji je kao celina bio pod zaštitom UNESCO, u tom je granatiranju "potpuno uništeno" najmanje šest zgrada, dok je "više stotina" gradjevina pretrpelo oštećenja različitog stepena. Tužilaštvo je uz optužnicu priložilo listu od oko 450 objekata sa naznačenim stepenom oštećenja nanetih granatiranjem od 6. decembra 1991. godine.

Slobodan Vuković, arhitekta iz Dubrovnika, bio je član jednog od timova koji su nakon 6. decembra popisivali štetu nanetu na objektima u starom gradskom jezgru. Timovi su bili sastavljeni od stručnjaka iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Dubrovnika - u čijoj je organizaciji sproveden popis štete - kao i od arhitekata i tehničara Zavoda za prostorno planiranje i zaštitu okoline, gde je radio i Vuković. U par navrata prema njegovim rečima "timovima bi se pridružili i predstavnici UNESCO s kojima je on osobno, u više navrata razgovarao".

Vuković je na vazdušnom snimku Dubrovnika iz 2001. godine pokazao zone ili blokove na koje je tokom popisa oštećenja bila podeljena teritorija Starog grada. Opisao je sistem registracije objekata i metodologiju koja je primenjivana pri popisivanju štete, ponovivši uglavnom već iznete pojedinosti o kojima su do sada svedočili stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture, ekspert UNESCO-a, kao i stanari razorenih ili oštećenih objekata u Starom gradu.

Da li će i u kojoj meri uspeti da uveri sudije u verodostojnost tih podataka, videće se možda već na kraju dokaznog postupka optužbe, na čijoj su listi svedoka - pored Slobodana Vukovića - još samo dva vojna veštaka. Nakon toga bi odbrana mogla iskoristiti mogućnost da od sudija zatraži odbacivanje svih ili nekih navoda optužnice koje, prema njenoj oceni, tužilaštvo nije uspelo da dokaže van razumne sumnje.

Za danas je bilo predvidjeno da optužba i odbrana prezentiraju završne argumente o procesnoj sposobnosti generala Strugara, ali je to odloženo za neki od narednih dana. Veštaci obe strane su, prošle sedmice, o tome izneli sasvim suprotne ocene. Prema ekspertu odbrane general Strugar nije u stanju da prati proces i u njemu aktivno učestvuje, dok veštaci optužbe smatraju da se opšte stanje generala Strugara ne razlikuje bitno od stanja zdrave osobe njegovih godina te da on jeste procesno sposoban.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 190

NEZAVRŠENI POSAO: Arbur nije vjerovala u planove hapšenja Karadžića i Mladića
VOJNA EKSPERTIZA: Komandant NATO o komandantima Armije BiH
ODBRANA ILI NAPAD: Šta su svjedoci odbrane radili u Srebrenici
PRESUDA NA PROVERI : Kordić i Čerkez pred Žalbenim većem
DVE VERZIJE NAPADA: Optužbe i žaljenje generala Strugara