HomeSTRUGAROVA OBRANA TRAŽI DOKUMENTE IZ ZAGREBA
Na posebno sazvanom saslušanju, veleposlanik Hrvatske u Nizozemskoj potvrdio da će hrvatska vlada obrani generala Pavla Strugara dati na uvid dokumente vezane za aktivnosti Zbora narodne garde i policije u Dubrovniku u jesen 1991.

Frane Krnić, veleposlanik Hrvatske u NizozemskojFrane Krnić, veleposlanik Hrvatske u Nizozemskoj

Hrvatska vlada će advokatima generala Pavla Strugara dati na uvid dokumente vezane za aktivnosti Zbora narodne garde i policije u Dubrovniku u jesen 1991, potvrdio je predstavnik Hrvatske na današnjem saslušanju pred Vijećem koje vodi sudjenje Strugaru, bivšem komandantu 2. operativne grupe JNA, optuženom za granatiranje Dubrovnika.

"Slijedeći politiku pune suradnje s Tribunalom, hrvatska je strana spremna predati svu dokumentaciju ako je obrana dodatno specificira", rekao je veleposlanik Hrvatske u Nizozemskoj Frane Krnić. Vijeće ga je pozvalo da iznese stajalište svoje vlade o zahtjevu Strugarovih branitelja da im Hrvatska pruži na uvid dvanaest kategorija dokumenata. Medju njima su ratni dnevnici 116. i 114. brigade ZNG, kao i njihovi borbeni izvještaji u periodu od 1. oktobra do 31. decembra 1991. Obrana takodjer traži uvid u naredbe za obranu sjedišta tih brigada te uvid u dnevne izvještaje policije u Dubrovniku u spomenutom periodu.

Branitelji Vladimir Petrović i Goran Rodić će, po okončanju dokaznog postupka optužbe - za oko tri sedmice - otputovati u Zagreb kako bi u arhivi Ministarstva pravosudja potražili željene dokumente koje će moći koristiti u svom dokaznom postupku.Fotografije
Frane Krnić, veleposlanik Hrvatske u Nizozemskoj
Vladimir Petrović, branilac Pavla Strugara


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 189

MASAKR U KRAVICI: Kako se oficir opekao o cev kalašnjikova
DOKAZI NA PAPIRU: Bitka za dokumente na suđenju Hadžihasanoviću i Kuburi
"DOBROVOLJNA DEPORTACIJA": Kada su ljudi molili boga da napuste svoje domove
SUKOB INTERESA?: Jedan zločin, dva optužena, isti branitelj
PROCESNA SPOSOBNOST: Da li je general Strugar "stranac" u sopstvenom procesu?