HomeDUBROVAČKI DAVID I GOLIJAT
Nakon što su mnogi Dubrovčani kao svedoci optužbe tvrdili da u gradu krajem 1991. nije bilo nikakve artiljerije, pa čak ni naoružanih ljudi, na sudjenju generalu Strugaru svedoči “načelnik artiljerije odbrambenih snaga Dubrovnika”

Ivan Negodić, svjedok na sudjenju StrugaruIvan Negodić, svjedok na sudjenju Strugaru

Ivan Negodić je u jesen 1991. bio načelnik artiljerije odbrambenih snaga Dubrovnika. Već od juna te godine bio je uključen u “administrativnih pripreme” za odbranu Dubrovnika koje su, kako je rekao, počele nakon “informicija o dogadjajima u Vukovaru u leto 1991. godine”.

Na sudjenju generalu Pavlu Strugaru, komandantu Druge operativne grupe i zapovedniku Dubrovačke operacije JNA, Negodić je svedočio o sastavu i rasporedu artiljerijskog orudja kojima je u periodu oktobar-decembar 1991. godine raspolagala odbrana Dubrovnika.

Na više lokacija oko Dubrovnika: Gospino polje, Lazareti, Mala Petka, Lapad, je prema Negodićevom svedočenju bila razmeštena artiljerija, koja se sastojala od “maljutki”, bestrzajnih topova, minobacača, raketnih lansera i topova tipa ZIS. Jedan je minobacač, potvrdio je svedok, u drugoj polovini decembra 1991. godine bio smešten i u Bogešića parku, lokaciji kraj zidina Starog Grada, za koju su u unakrsnom ispitivanju dosadašnjih svedoka optužbe bili posebno zaiteresovani branioci generala Strugara.

Izvodjenjem Negodića tužilaštvo je, moglo bi se reći, rizikovalo diskreditovanje nekih od svojih svedoka – uglavnom gradjana Dubrovnika – koji su uporno poricali da je u blizini Starog grada bilo minobacačkih pozicija i naoružanih ljudi, negirajući postojanje bilo kakve organizovane odbrane Dubrovnika.

Ivan Negodić je na mapi pokazao artiljerijske položaje dubrovačkih branilaca , opisujući kada je i koliko svaka od tih lokacija bila aktivna – odnosno kada je sa nje otvarana vatra na položaje JNA.

Artiljerijski sektor prema svedočenju Negodića nije imao ni jednog profesionalnog vojnika i obučenost njegovih pripadnika je bila “osrednja.” Jedinice su uglavnom bile sastavljene od rezervista - ljudi koji su odslužili vojni rok u JNA - a najobučeniji medju njima upravljali su orudjem. U artiljeriji nije bilo pripadnika Zbora narodne garde, rekao je Negodić.

Oružje je, navodi svedok, stizalo iz pravca Metković-Ploče, poluostrvo Pelješac, ostrva Mljet, Šipan, Lopud, Koločep. Municija je iz istog pravca prebacivana na ostrva “koje su obilazili gliseri, prikupljali municiju i istovarivali je na Lapadu na velikoj plaži”. Opisujući da je u tim operacijama “dotura oružja” bilo sitnih incidenata Negodić je rekao: “To vam je kao David protiv Golijata”. Na zahtev da objasni ko je tu bio David a ko Golijat, Negotić je precizirao da je David “hrvatski čovjek u gliseru, samo bez praćke”.

Svedočenje Ivana Negodića se nastavlja.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 189

MASAKR U KRAVICI: Kako se oficir opekao o cev kalašnjikova
DOKAZI NA PAPIRU: Bitka za dokumente na suđenju Hadžihasanoviću i Kuburi
"DOBROVOLJNA DEPORTACIJA": Kada su ljudi molili boga da napuste svoje domove
SUKOB INTERESA?: Jedan zločin, dva optužena, isti branitelj
PROCESNA SPOSOBNOST: Da li je general Strugar "stranac" u sopstvenom procesu?