HomeDA LI SU SE DUBROVČANI "SAMOGRANATIRALI"?
Odbrana generala Strugara tvrdi da su branitelji Dubrovnika - zbog neispravnih nišanskih naprava - nehotično granatirali sami sebe, odnosno Stari grad. Bivši zapovednik dubrovačke artiljerije Ivan Negodić to kategorički negira.

Pavle Strugar u sudnici TribunalaPavle Strugar u sudnici Tribunala

U unakrsnom ispitivanju Ivana Negodića, koji je krajem 1991. komandovao dubrovačkom artiljerijom, odbrana generala Pavla Strugara - tadašnjeg zapovednika Dubrovačke operacije JNA - je tvrdila da se na položaje snaga koje su držale grad pod opsadom dejstvovalo iz Starog grada, i to ne samo iz pešadijskog naoružanja, već i iz artiljerijskih orudja. Odbrana je, takodje, tvrdila da su hrvatske snage imale više teškog naoružanja nego što je Negodić naveo tokom glavnog ispitivanja, kao i da su zbog neispravnosti nišanskih naprava na topovima i minobacačima, neki od projektila koje je dubrovačka odbrana ispalila na položaje JNA padali i na Dubrovnik i njegov Stari grad.

Negodić je kategorički poricao sve ove navode odbrane generala Strugara, a posebno tvrdnju da su branitelji Dubrovnika nehotično sami sebe granatirali.

Tokom unakrsnog ispitivanja, Negodić je korigovao izjavu koju je haškim istražiteljima dao u decembru prošle godine, u kojoj je pored ostalog naveo da su u granatiranju Starog grada od 6. decembra 1991. učestvovali i brodovi Jugoslovenske ratne mornarice. Izvinjavajući se zbog greške, Negodić je danas precizirao da su tog dana brodovi JRM "bili u župskoj uvali, ali nisu dejstvovali po gradu."

Da bi dokazala da su hrvatske snage koristile dubrovačke hotele za smeštaj svojih jedinica, odbrana je predočila jedan zahtev Štaba civilne zaštite, koji je 17. novembra 1991. upućen Zapovedništvu odbrane Dubrovnika. U njemu se traži da se oslobodi "bar jedan od hotela" kako bi se u njega smestilo 1.500 izbeglica.

Negodić je potvrdio autentičnost dokumenta i naveo je dva-tri hotele u kojima je bilo nešto vojnika, ili se u njima kuvalo za vojsku, ali je negirao da su svi dubrovački hoteli korišćeni za smeštaj oružanih snaga. Ostao je pri stavu da u Starom gradu nije bilo ni naoružanja ni vojske, koji bi opravdali granatiranje grada pod zaštitom UNESCO.

Nakon Ivana Negodića, optužba je na klupu za svedoke izvela bivšeg ministra Davorina Rudolfa, koji je tokom Dubrovačke operacije u ime hrvatske vlade pregovarao sa JNA u Cavtatu. Njegovo svedočenje nastaviće se sutra.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 189

MASAKR U KRAVICI: Kako se oficir opekao o cev kalašnjikova
DOKAZI NA PAPIRU: Bitka za dokumente na suđenju Hadžihasanoviću i Kuburi
"DOBROVOLJNA DEPORTACIJA": Kada su ljudi molili boga da napuste svoje domove
SUKOB INTERESA?: Jedan zločin, dva optužena, isti branitelj
PROCESNA SPOSOBNOST: Da li je general Strugar "stranac" u sopstvenom procesu?