HomeRASPRAVA O PROCESNOJ SPOSOBNOSTI GENERALA STRUGARA
Svedočenje dr Beneta Bluma, jednog od trojice psihijatara koji su u martu ove godine na zahtev tužilaštva ispitali generala Strugara i zaključili da je optuženi, uprkos zdravstvenim problemima, u stanju da funkcioniše i prati i razume sudjenje.

Pavle Strugar u sudnici TribunalaPavle Strugar u sudnici Tribunala

General Pavle Strugar ima više zdravstvenih problema, ali je uprkos tome sposoban da funkcioniše. Tako, u najkraćem, glasi zaključak dr Beneta/Beneth Bluma, američkog eksperta za gerijatrijsku i forenzičku psihijatriju, koji je jutros putem video-linka svedočio na sudjenju bivšem zapovedniku Dubrovačke operacije JNA, optuženom za granatiranje Starog grada u decembru 1991.

Njegovim svedočenjem otvorena je rasprava o procesnoj sposobnosti optuženog, koja će se nastaviti sutra iskazom profesora Metjusa/Mathews, drugog člana ekspertskog tima optužbe koji je u martu ove godine ispitao generala Strugara sa ciljem da utvrdi njegovu procesnu sposobnost. Nakon toga, svedočiće veštaci odbrane, koji su u decembru prošle godine podneli sudu izveštaj prema kojem optuženi pati od vaskularne demencije, depresije i post-traumatskog stresnog poremećaja, te nije procesno sposoban.

Uprkos zahtevu odbrane da dr Blum svedoči na zatvorenoj raspravi, veće je danas odlučilo da se, u interesu javnosti, o svim aspektima procesne sposobnosti optuženog raspravlja na otvorenim sednicama.

Mada potvrdjuju nalaz veštaka odbrane o vaskularnoj demenciji optuženog, eksperti koje je angažovalo tužilaštvo smatraju da su problemi koje general Stugar ima sa pamćenjem blaže ili umerene prirode i ne dovode u pitanje njegovu procesnu sposobnost. Po njihovoj oceni, general razume optužbe i prirodu postupka koji se protiv njega vodi, u stanju je da komunicira sa svojim braniocima, može da svedoči, kao i da prati i razume svedočenja pred sudom.

Odbrana je, u unakrsnom ispitivanju navela još nekoliko zdravstvenih problema optuženog, kao što su insuficijencija bubrega i spondiloza vrata, ali oni, po oceni dr Bluma, ne utiču bitnije na mentalne sposobnosti optuženog.

Na tri puta ponovljeno pitanje branioca da li general Strugar može da prati sudjenje "pod istim uslovima kao i potpuno zdrav čovek", dr Blum je tri puta odgovorio odgovorio: "Da, može."


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 189

MASAKR U KRAVICI: Kako se oficir opekao o cev kalašnjikova
DOKAZI NA PAPIRU: Bitka za dokumente na suđenju Hadžihasanoviću i Kuburi
"DOBROVOLJNA DEPORTACIJA": Kada su ljudi molili boga da napuste svoje domove
SUKOB INTERESA?: Jedan zločin, dva optužena, isti branitelj
PROCESNA SPOSOBNOST: Da li je general Strugar "stranac" u sopstvenom procesu?