HomeŠTA JE BIO CILJ "DUBROVAČKE OPERACIJE" JNA?
U nastavku svedočenja na sudjenju generalu Pavlu Strugaru, admiral Miodrag Jokić izjavio da su se ciljevi "Dubrovačke operacije" JNA krajem 1991. protezali "dalje od Dubrovnika... do Mostara i doline Neretve."

Miodrag Jokić svjedoči na sudjenju Pavlu StrugaruMiodrag Jokić svjedoči na sudjenju Pavlu Strugaru

"Cilj Dubrovačke operacije JNA nije bio grad Dubrovnik", rekao je admiral Miodrag Jokić u nastavku svedočenja na sudjenju generalu Pavlu Strugaru, optuženom za granatiranje dubrovačkog Starog grada u decembru 1991. Ciljevi te operacije su se, prema njegovim rečima, "protezali dalje od Dubrovnika... do Mostara i doline reke Neretve", a uklapali su se u šire planove JNA u Hrvatskoj krajem 1991.

U dosadašnjem toku unakrsnog ispitivanja od strane branilaca generala Strugara, admiral Jokić je potvrdio većinu teza odbrane o vojno-političkom kontekstu u kojem se odvijala "Dubrovačka operacija." Potvrdio je, tako, da se tom operacijom komandovalo iz Generalštaba u Beogradu, a ne iz štaba Druge operativne grupe u Trebinju, kojom je komandovao optuženi general Strugar. Potvrdio je, takodje, da je JNA imala "ustavnu obavezu da štiti teritorijalni integritet SFRJ" i da su njeni glavni ciljevi u Hrvatskoj 1991. bili da se "parališu hrvatske paravojne formacije, deblokiraju svi ugroženi garnizoni i spreči organizovanje hrvatskih snaga za dalje napade".

Na pitanje odbrane da li bi JNA dejstvovala po Dubrovniku da u njemu nije bilo hrvatskih paravojnih formacija, Jokić je danas rekao da "apsolutno ne bi bilo taktičko-operativne potrebe da se dejstvuje po gradu odakle nismo bili ugroženi." Izgledalo je da tim odgovorom admiral Jokić žali da sugeriše da su snage JNA bile ugrožene iz Dubrovnika, pa su zato imale taktičko-operativnu potrebu da "dejstvuju" po gradu.

Medjutim, nekoliko dana ranije, u direktnom ispitivanju od strane tužioca, Jokić je nedvosmisleno izjavio da hrvatske snage u Dubrovniku "nisu predstavljale opasnost po JNA i nisu mogle da im nanesu teže gubitke", sem što su ih provocirale iznenadnim napadima, "po sistemu udari i pobegni", nakon čega bi, priznaje admiral, snage koje su držale grad u blokadi "reagovale vrlo žestoko."

Tokom tromesečne opsade Dubrovnika, prema rečima admirala Jokića, JNA je "aktivno dejstvovala" po gradu samo deset dana. Prema njegovoj oceni Dubrovnik je - "da se htelo" - mogao biti zauzet s obzirom da se od 6. novembra 1991. na području grada nalazilo "oko 10 hiljada dobro naoružanih ljudi sa vrlo jakom artiljerijom."

Detaljno unakrsno ispitivanje admirala Miodraga Jokića od strane odbrane njegovog bivšeg komandanta i ratnog druga, generala Pavla Strugara, trajaće po svemu sudeći do kraja ove sedmice, a možda i duže.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 187

PUNA KUĆA: Rekordna popunjenost tribunalove Pritvorske jedinice
TIM SA PALA: Da li je Krajišnik igrao u "prvoj postavi" ili je sedeo na klupi za rezerve?
KOMANDNA ODGOVORNOST: Mudžahedini nisu bili voljeni, ali su tolerisani
EFEKTI SREBRENICE: Jednima je ostao stid a drugima patnja
UNAKRSNO I ISCRPLJUJUĆE: Admiral Jokić na ispitu kod branilaca generala Strugara