HomeBRDA PREKRŠENIH NAREDJENJA
Zašto jedinice angažovane u "Dubrovačkoj operaciji" JNA nisu poštovale "brda naredjenja" da se ne napada na Stari grad?

Miodrag Jokić u sudnici za vrijeme izricanja presudeMiodrag Jokić u sudnici za vrijeme izricanja presude

Pošto se optuženi general Pavle Strugar nije danas pojavio u sudnici, prekinuto je maratonsko ispitivanje vice-admirala Miodraga Jokića, koji se nakon priznanja krivice i osude na sedam godina zatvora pojavio kao svedok optužbe na sudjenju za granatiranje Dubrovnika u decembru 1991. Optuženi Strugar se, kako je rečeno, "ne oseća dobro", ali se očekuje da će se sutra ipak pojaviti u sudnici.

Tokom jučerašnjeg unakrsnog ispitivanja, vice-admiral Jokić je istakao da je tokom "Dubrovačke operacije" JNA, krajem 1991., komanda Druge operativne grupe kojom je zapovedao optuženi Strugar izdala "brdo naredjenja za disciplinovanje vojske, ali se ona u praksi nisu poštovala."

Razlog takve nediscipline je, po Jokićevom mišljenju, bio u lošim "sistemskim rešenjima". Jedinice su se, kako je objasnio, obrazovale na brzinu i većinom su bile sastavljene od rezervista i nedovoljno obučenih vojnika. Na mlade vojnike i, naročito, na rezerviste, negativan uticaj su po Jokiću imale "pojedine političke stranke koje su pozivale na rat", kao i "ratno huškački mediji". Svemu tome je, konačno, doprinosila i zvanična državna politika koja se, prema njegovim rečima, samo "formalno zalagala za mirno rešenje" a u praksi "nije prihvatala kompromis i rešavanje krize mirnim putem".

Sugerišući da je državna politika direktno uticala na ponašanje vojnih vlasti, odbrana generala Strugara je svedoku predočila jedan dokument Saveznog sekretarijata za odbranu i Generalštaba JNA, sačinjen na osnovu stava Predsedništva SFRJ. U njemu se navode "ustavne obaveze JNA, zadaci zaštite srpskog stanovništva u Hrvatskoj i deblokiranja kasarni JNA", kao i stavovi tadašnjeg Predsedništva SFRJ da je "povlačenje jedinica JNA sa teritorija na kojima žive Srbi u Hrvatskoj neprihvatljivo, jer bi time bili izloženi fizičkoj likvidaciji."

JNA, navodi se u zaključku tog dokumenta, treba da ostane u Hrvatskoj, "dok se ne pronadje političko rešenje jugoslovenske krize, a kada politička rešenja budu doneta, JNA će postupati u skladu sa političkim odlukama."


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 187

PUNA KUĆA: Rekordna popunjenost tribunalove Pritvorske jedinice
TIM SA PALA: Da li je Krajišnik igrao u "prvoj postavi" ili je sedeo na klupi za rezerve?
KOMANDNA ODGOVORNOST: Mudžahedini nisu bili voljeni, ali su tolerisani
EFEKTI SREBRENICE: Jednima je ostao stid a drugima patnja
UNAKRSNO I ISCRPLJUJUĆE: Admiral Jokić na ispitu kod branilaca generala Strugara