HomeZAHTEV ZA OSLOBADJANJE GENERALA STRUGARA
Branioci generala Pavla Strugara traže da optuženi bude oslobodjen bez dokaznog postupka odbrane pošto, po njihovoj oceni, tužilaštvo nije dokazalo njegovu odgovornost za granatiranje Dubrovnika u decembru 1991. godine

Pavle Strugar u sudnici TribunalaPavle Strugar u sudnici Tribunala

Odbrana generala Pavla Strugara, optuženog za granatiranje Dubrovnika 6. decembra 1991. godine tvrdi da tužilaštvo tokom svog dokaznog postupka nije pružilo dokaze za "bilo kakav, a kamoli značajan doprinos" njihovog klijenta zločinima za koje se tereti i traži od Pretresnog veća da donese oslobadjajuću presudu po svih šest tačaka optužnice.

U podnesku dostavljenom veću po završetku dokaznog postupka optužbe, branioci generala Strugara, Goran Rodić i Vladimir Petrović, navode da tužilaštvo nije pružilo "ni jedan jedini dokaz" da je optuženi general izdao bilo kakvo naredjenje na osnovu koga bi snage pod njegovom komandom izvršile "nezakoniti artiljerijski napad" na dubrovački Stari grad 6. decembra 1991. godine.

Dokaza nema, smatra odbrana ni da je general Strugar pomagao i podržavao neposredne izvršioce zločina identifikovane u optužnici. Delovanje optuženog , navode branioci, "nije imalo olučujući uticaj na izvršenje zločina". Prema odbrani, nije dokazano ni da je optuženi "znao za namere počinilaca" niti da je bio "svestan da njegovi postupci pomažu neposrednim izvršiocima zločina".

Tužilaštvo takodje nije pružilo dokaze ni za komandnu odgovornost optuženog, smatraju branioci, navodeći da su jedinice rasporedjene u Drugu operativnu grupu kojom je kao privremenom formacijom komandovao general Strugar, ostale podredjene komandama u okviru regularnog lanca komandovanja.

Nije dokazano, navodi se u podnesu odbrane, ni da je optuženi direktno ili indirektno odgovoran za ubistva ili okrutna postupanja prema bilo kome, niti da je učestvovao u razaranju civilnih objekata, namernom uništavanju objekata kulture, religije i obrazovanja, istorijskih spomenika i umetničkih dela. Odbrana smatra da su delovi Starog grada koji su uživali zaštitu UNESCO kao deo svetske kulturne baštine, "izgubili tu zaštitu jer su korišćeni u vojne svrhe".

Odbrana takodje osporava i dokaze optužbe o ranjavanju tri osobe u Starom gradu, dovodeći u pitanje poreklo i težinu povreda Dubrovčana čija se imena navode u optužnici kao i vreme kada je došlo do ranjavanja. Tužilaštvo, tvrdi odbrana, nije dokazalo da se to dogodilo na dan na koji se odnosi optužnica - 6. decembra 1991.godine.

Tužilaštvo ima sedam dana da odgovori na ovaj podnesak odbrane a konačnu odluku o zahtevu za oslobadjajućom presudom pretresno veće bi trebalo da donese pre početka dokaznog postupka odbrane generala Strugara koji je zakazan za 28. juni ove godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 193

"DOBROVOLJNO IZGNANSTVO": Nemoćni posmatrači i nevoljni saučesnici etničkog čišćenja
VIDEO DOKAZI: Rat u Bosni iz perspektive mudžahedina
OSPORAVANJE DOKUMENATA: Da li su pjesnici pisali borbene izvještaje u Srebrenici?
TAOCI BEGUNACA: Kako je, pod firmom Radovana Karadžića, opljačkana Republika Srpska