HomeDA LI JE GENERAL PROCESNO SPOSOBAN?
Nakon ispitivanja optuženog generala Strugara, eksperti tužilaštva došli do suprotnih zaključaka od veštaka na čije se nalaze poziva odbrana tražeći prekid sudjenja

Pavle Strugar u sudnici TribunalaPavle Strugar u sudnici Tribunala

General Pavle Strugar je procesno sposoban - zaključio je tim holandskih psihijatara koji je proteklih dana ispitao optuženog, kako bi ustanovio da li je u stanju da prati sudjenje i shvati ono o čemu se govori u sudnici.

Ispitivanje je naložilo sudsko veće nakon što je odbrana prošlog meseca prezentirala nalaz beogradskog psihijatra prema kojem optuženi nije procesno sposoban pošto boluje od vaskularne demencije, depresije i post-traumatskog stresa.

Izveštaj eksperata koje je angažovalo tužilaštvo – dvojice neuropsihijatara i jednog gerijatrijskog psihijatra - potvrdjuje dijagnozu o demenciji, ali osporava druga dva nalaza - o depresiji i post-traumatskom stresu.

Na početku današnje rasprave, odbrana i optužba su razmenili argumente o tome šta bi, po njihovom mišljenju, trebalo učiniti pre nego što veće donese konačnu odluku o procesnoj sposobnosti optuženog. Ocenjujući izveštaj holandskih psihijatara kao "površan i jednostran", odbrana smatra da je neophodna rasprava na kojoj će imati priliku da unakrsno ispita eksperte koje je angažovalo tužilaštvo. Optužba se, medjutim, tome protivi i ističe da rasprava nije potrebna i da Pretresno veće može da donese odluku samo na osnovu opsežnih izveštaja eminentnih holandskih psihijatara.

Veće će se, kako je najavio predsedavajući sudija, najverovatnije sutra izjasniti o tome da li će otvarati raspravu, ili će konačnu odluku o procesnoj sposobnosti optuženog - odnosno o nastavljanju ili prekidu sudjenja - doneti samo na osnovu medicinske dokumentacije.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 186

ODMERAVANJE KAZNE: Jedinstveni slučaj Milana Babića
NADGLASAVANJE: Kako je Deronjić podelio sudije
ZLOČIN I KAZNA: 17 godina zatvora za masakr na Korićanskim stijenama
SLOBODA ILI PRITVOR: Tužilaštvo ne veruje hrvatskim generalima
PRESUDE NA PROVERI: Pet žalbi na 149 godina zatvora
KULTURA NEODGOVORNOSTI: Unapređenje umesto smenjivanja i kazne