HomeODBRANA TRAŽI PREKID SUDJENJA GENERALU STRUGARU
Prema psihijatrijskom izveštaju koji je na početku današnje rasprave prezentirala odbrana, general Pavle Struga - optužen za granatiranje dubrovačkog starog grada u decembru 1991. - boluje od vaskularne demencije, depresije i post-traumatskog stresa, te nije "procesno sposoban." Pretresno veće će se sutra izjasniti o zahtevu odbrane.

Pavle Strugar u sudnici TribunalaPavle Strugar u sudnici Tribunala

Pretresno veće na sudjenju generalu Pavlu Strugaru, optuženom za granatiranje Dubrovnika 1991. godine, sutra bi trebalo da se izjasni o zahtevu odbrane da sudjenje bude prekinuto jer optuženi general, na osnovu psihijatrijskog nalaza eksperta odbrane, "nije u stanju da prati postupak i nije procesno sposoban".

U izveštaju psihijatra Dr. Lučić-Toševski, koji je odbrana danas dostavila veću, navodi se da optuženi general pati od vaskularne demencije, depresije i post-traumatskog stresnog poremećaja, te da je evidentno da "nije u stanju da pamti nove sadržaje, da se priseća starih, i ne može da se u dovoljnoj meri koncentirše " da bi bio u stanju da prati sudjenje.

Prema rečima branioca Vladimira Petrovića general Strugar je podvrgnut psihijatrijskom pregledu na inicijativu odbrane s obzirom da je, prema njegovim rečima, "komunikacija branilaca sa generalom Strugarom na zabrinjavajuće niskom nivou", jer "gotovo nikad ne zadire u ono što je suština predmeta i postupka koji se protiv njega vodi u Tribunalu".

Sudije su nakon kraćih konsultacija saopštile da će konačnu odluku o ovom zahtevu doneti sutra, dok je odbrana najavila da će uložiti žalbu ukoliko bude odlučeno da se proces nastavi. Uprkos protivljenju odbrane, veće je naložilo da se danas nastavi sa izvodjenjem dokaza optužbe.

Irski pukovnik Kolm Dojl/Colm Doyle, bivši šef evropske posmatračke misije u BiH potvrdio je da mu je general Pavle Strugar 6. decembra 1991. godine, na sastanku u komandi Druge operativne grupe JNA u Trebinju, rekao da jedinice kojima je komandovao otvaraju vatru na Dubrovnik. Dojl je opisao da se Strugar žalio da "hrvatske paravojne jedinice koriste teritoriju BiH za napade na JNA" te da on to ne može da toleriše. Nakon kratkog razgovora u komandi, svedočio je Dojl, načinjena je fotografija koja je pokazana u sudnici. Na poledjini fotografije Dojl je zapisao "General Strugar na dan kada je pokrenuo artiljerijski napad na Dubrovnik, u kojem je poginulo 16 ljudi".

Branilac optuženog Goran Rodić je na početku unakrsnog ispitivanja obavestio veće da je general Strugar na fotografiji "prepoznao sebe ali ne svedoka i da ne zna ko je taj čovek". Na pitanje branioca kako je došao do podatka da je u napadu na Dubrovnik poginulo 16 ljudi Dojl je odgovorio da mu taj podatak nije dao general Strugar, već je to saznao i zapisao kasnije.

Sudjenje sedamdesetogodišnjem Pavlu Strugaru je počelo 16. decembra prošle godine i do sada se pred većem pojavilo devet svedoka, kroz čije iskaze tužilaštvo nastoji da dokaže odgovornost generala optuženog za kršenja zakona i običaja ratovanja, kako se pravno kvalifikuju ubistva, napadi na civile, pustošenja koja nisu opravdana vojnom nuždom, i uništavanje ili hotimično nanošenje štete verskim objektima, ustanovama kulture kao i istorijskim spomenicima i umetničkim delima.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 178

SUĐENJE POLITICI STRAHA: Uvodni duel tužioca i Momčila Krajišnika
POLJA SMRTI: Tajne srebreničkih masovnih grobnica
PROCESNA SPOSOBNOST: Da li će biti završeno suđenje generalu Strugaru
ORGIJA NASILJA: Nevoljni očevici mudžahedinskog krvavog rituala
SUOČAVANJE: Priznanje i pomirenje su lakši u pritvoru nego na slobodi