HomePOČEO PROCES GENERALU STRUGARU
Prema optužnici Haškog tribunala, Pavle Strugar je, kao komandant 2. operativne grupe JNA, odgovoran za bombardovanje Dubrovnika

"Ljudi cijelog svijeta mogli su preko televizijskih ekrana da prate dugo i apsurdno bombardovanje grada Dubrovnika 1991. godine", rekao je na početku svog uvodnog izlaganja tužilac Filip Vajner/Philip Weiner i zatim naveo činjenice zbog kojih je Haški tribunal podigao optužnicu protiv Pavla Strugara.

U svojstvu komandanta 2. operativne grupe, koju je JNA formirala da bi sprovela vojnu kampanju na području Dubrovnika, general Strugar je, prema optužnici, "dao zeleno svjetlo jedinicama pod svojom komandom da žestoko od jutra do mraka bombarduju Dubrovnik i civile koji su se u njemu nalazili".

U optužnici se precizira da su od 1. oktobra 1991. do 31. decembra 1991. snage pod njegovom komandom ubile 50 i ranile više stotina civila u gradu Dubrovniku i okolini. Te snage sastojale su se od redovnih kopnenih i mornaričkih jedinica JNA, ali i paravojnih grupa, te jedinica policije i specijalne policije koje su bile podčinjene JNA.

U tom periodu artiljerija JNA je ispalila na Dubrovnik ispalila oko hiljadu granata i to upravo na stari dio grada, koji je u cijelosti jedan od lokaliteta svjetske kulturne baštine UNESCO.

U elaboratu koji je izradio Zavod za zaštitu spomenika kulture u saradnji s Organizacijom UN za obrazovanje, nauku i kulturu, utvrdjeno je da su od 824 zgrade u Starom gradu projektilima pogodjene 563 (ili 68,33%). Vatrom je u potpunosti uništeno šest zgrada. Godine 1993. Institut za obnovu Dubrovnika je u saradnji s organizacijom UNESCO utvrdio da su ukupni troškovi restauracije javnih zgrada i privatnih kuća, vjerskih objekata, ulica, trgova i fontana, te 1940 metara bedema, gradskih vrata i mostova procijenjeni na 9.657.578 američkih dolara.

General Pavle Strugar se dobrovoljno predao 21. oktobra 2001. i pred Haškim tribunalom se prvi put pojavio 25. oktobra, kad se izjasnio da nije kriv ni po jednoj od devet tačaka optužnice, koja ga, na osnovu individualne krivične odgovornosti i krivične
odgovornosti nadredjenog, tereti za kršenje zakona i običaja ratovanja. Manje od tri mjeseca kasnije, 1. decembra, privremeno je pušten na slobodu zahvaljujući garancijama vlade u Beogradu da će biti vraćen u Hag kad se proces zakaže.

Advokati su pokušali da odlože početak sudjenja Pavlu Strugaru, obrazlažući to zdravstvenim stanjem optuženog: on ima 70 godina i pati od Parkinsonove bolesti. Sudije su ovaj zahtjev odbile, ostavljajući da se u vrijeme božićne pauze, koja počinje u sljedeći petak, optuženi podvrgne temeljnim ljekarskim pregledima.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 174

OD KOSOVA DO HAGA: Vesli Klark drugi put protiv Slobodana Miloševića
23 GODINE ZA SUŠICU: Kazna teža od predložene ali blaža od zaslužene
ATMOSFERA NEKAŽNJIVOSTI: "Zeleno svetlo" za granatiranje Dubrovnika
ŽALBA: General Blaškić traži istinu i pravdu za zločine u Lašvi
PUT BEZ POVRATKA: Kako su prognani žitelji hrvatskih sela oko Travnika