HomeOPSADA U SAMOODBRANI
General Radovan Radinović, vojni vještak odbrane Stanislava Galića, tvrdi da su srpske snage "morale da drže Sarajevo u okruženju" jer bi, u suprotnom, VRS došla u bezizlazan položaj

Radovan Radinović, svjedok na sudjenju Stanislavu GalićuRadovan Radinović, svjedok na sudjenju Stanislavu Galiću

Penzionisani general VJ, Radovan Radinović, tvrdi da su snage Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS, kojim je zapovijedao optuženi general Stanislav Galić, "bile u strateški nepovoljnom položaju u odnosu na snage Armije BiH, te su morale grad držati u okruženju jer bi spajanje I. korpusa sa snagama Armije BiH izvan Sarajeva bilo pogubno za snage VRS na tom dijelu ratišta".

General Radinović svjedoči kao vojni vještak odbrane generala Galića, optuženog za kampanju granatiranja i snajperskog djelovanja po civilima u Sarajevu tijekom prve dvije godine ratne opsade. Odbrana je sudskom vijeću prezentirala stručnu analizu generala Radinovića pod nazivom "Sarajevsko ratište od '92. do '94.godine." Svjedok je u izvještaju, na osnovu operativnih dokumenata obje strane i izvještaja mirovnih snaga u BiH, analizirao stanje na sarajevskom ratištu kao i odnose snaga i strategiju ratnih dejstava.

"Snage I korpusa ArmijeBiH, imale su u Sarajevu oko 78.000 vojnika i policajaca i bile su brojčano nadmoćnije u odnosu na snage Sarajevsko-romanijskog korpusa, koji je imao oko 18.000 vojnika, ali su snage VRS bile bolje i kvalitetnije naoružane" - opisao je svjedok svoje vidjenje odnosa snaga u Sarajevu i oko njega.

Na sarajevskom ratištu je, prema riječima svjedoka, bilo mnogo vojnih aktivnosti i provodjene su brojne operacije sa obje strane, a "general Galić je preuzeo mjesto zapovjednika u strateški veoma složenoj situaciji". Galić je, dodao je vještak odbrane, "nastojao da uredi korpus i uspostavi sistem komandovanja, kao i da spriječi djelovanje paravojnih formacija u svojoj zoni odgovornosti, a u svom radu imao je problema i sa civilnim i političkim vlastima."

Linija fronta na sarajevskom ratištu bila je duga oko 250 kilometara što je, po svjedoku, daleko iznad norme predvidjene za jedan korpus. General Galić je sa 18.000 vojnika "pokušavao držati situaciju pod kontrolom, ali je to bilo veoma teško" - kaže Radinović.

Optužba tvrdi da su snage pod komandom generala Galića, koje su kontrolisale strateški značajne kote oko grada i posjedovle velike količine artiljerijskih orudja, bile daleko nadmoćnije u odnosu na snage Armije BiH i civile u opkoljenom Sarajevu. Te tvdnje su, u dokaznom postupku optužbe, dokazivali brojni svjedoci i eksperti tužiteljstva.

General Radinović se, medjutim, ne slaže sa navodima tužiteljstva i ističe da su snage Armije BiH kontrolirale strateški značajne položaje na planinama oko Sarajeva Igmanu i Trebeviću, kao i u mnogim dijelovima grada. "Snage pod komandom generala Galića, imale su zadatak da spriječe snage Armije BiH da se izvuku iz okruženja, jer bi se u slučaju spajanja I. korpusa sa snagama izvan Sarajeva, VRS na cijelom području našla u veoma nepovoljnoj situaciji" - tvrdi general Radinović.

Svjedok je takodjer izjavio da je vidio mnogo dokumenata u kojima general Galić regulira upotrebu artiljerije i zabranjuje svako dejstvo mimo komande, te izričito zabranje gadjanje civilnih ciljeva.

Tužiteljstvo u ovom slučaju nastoji da dokaže odgovornost generala Galića za kampanju granatiranja, snajperskog djelovanja i terora nad sarajevskim civilima u prve dvije godine ratne opsade. Odbrana, sa svoje strane, pokušava dokazati da su snage pod komandom generala Galića izvodile isključivo "odbrambena" dejstva, a da su stradali civili - "žrtve ratnih dejstava u gradskim uvjetima".

Tužiteljstvo ce unakrsno ispitivanje svjedoka Radovana Radinovića započeti u ponedjeljak.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 138

TRIBUNAL ŽALI ZA ĐINĐIĆEM: Udarac vladavini prava
SVI ZA PRAVDU - PRAVDA ZA SVE: Dvostruka inauguracija Međunarodnog krivičnog suda
MILOŠEVIĆEVA "PRETORIJANSKA GARDA": Čega se stidi general Milosav Đorđević?
RAT U GRADU I ZA GRAD: Da li je cijelo Sarajevo bilo legitimna vojna meta?
POČETAK SUĐENJA 12. MAJA 2003: Krajišnik uveren da će dokazati da je "nevin čovek"