HomeMOŽE LI SE IZMJERITI TEROR U SARAJEVU
Vještak odbrane generala Stanislava Galića, beogradski psihijatar Blagoje Kuljić, osporava navode optužbe da su sarajevski civili u vrijeme opsade bili izloženi "smišljenoj i ciljanoj kampanji terora"

Stanislav Galić u sudnici TribunalaStanislav Galić u sudnici Tribunala

Prije no što donese presudu generalu Stanislavu Galiću, optuženom za kampanju terora nad stanovnicima Sarajeva, sudsko vijeće mora utvrditi šta je zapravo teror i o kojem stepenu terora i straha se može govoriti kad se analizira rat u Sarajevu, tvrdi odbrana generala koji je zapovijedao Sarajevsko-romanijskim korpusom VRS.

"Kad ispitujemo kognitivni proces straha, moramo ga usporediti sa strahom koji osjećaju ljudi na nekim drugim mjestima jer ono što je za nekog veliki strah, za nekog drugog je manji", kazao je svjedok odbrane, beogradski psihijatar Blagoje Kuljić. "Ako bi se sada pred nama u sudnici pojavio vanzemaljac visok tri metra, mi bismo zaključili kako je to veliki vanzemaljac. Ako bi se za par minuta pojavilo njih nekoliko visokih 6 metara, zaključili bismo da onaj prvi vanzemaljac i nije baš velik", rekao je svjedok kad ga je branilac upitao šta se zapravo može smatrati velikom količinom straha i terora.

U izvještaju koje je prethodno prezentiralo tužiteljstvo, eksperti za psihijatriju su zaključili da su civili u Sarajevu bili izloženi ogromnom stresu i ekstremnom strahu koji je rezultirao i brojnim psihičkim posljedicama. No, dr Kuljić smatra da u metodologiji rada kojom su se služili eksperti tužitelja ima nedostataka, jer, kako navodi, nije korišten reprezentativan uzorak stanovnika Sarajeva za to istraživanje. Kuljić je naglašavao da postojanje terora treba utvrditi kroz propisnu psihijatrijsku proceduru, odnosno testove za strah i stres.

Odbrana generala Galica nastoji dokazati da su strah i stres koji su preživjeli sarajevski civili bili posljedica ratnih djelovanja i da nije bilo namjernog i usmjerenog teroriziranja civila. Sudjenje generalu Stanislavu Galicu prvo je sudjenje za protupravno teroriziranje civila, koje je sankcionirano Ženevskim konvencijama iz 1949. godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 137

KOMANDANT ĆELIKU: Prvi zapovednik OVK u pritvoru Tribunala
ŠTAMPARSKA GREŠKA: Kada je oslobođena kasarna u Vukovaru?
KO JE OSNOVAO PRIJEDORSKE LOGORE: Direktna veza Stakić – Karadžić
"VANZEMALJCI" U SUDNICI: Može li se izmjeriti strah Sarajlija?
DEVET HAŠKIH GODINA: Novi sud i novi izazov sudije Žorde