HomeUZROK SMRTI NEPOZNAT
Vještak obrane na sudjenju generalu Galiću tvrdi da se, "bez potpune medicinske dokumentacije o uzroku i okolnostima smrti", ne može dokazati kako su stradali sarajevski civili

Dušan Dunjić, vještak obrane na sudjenju Stanislavu GalićuDušan Dunjić, vještak obrane na sudjenju Stanislavu Galiću

Prema mišljenju medicinskog vještaka obrane, tužitelji na sudjenju generalu Stanislavu Galiću nisu priložili "validnu medicinsku dokumentaciju" koja bi pokazala okolnosti i uzroke smrti i ranjavanja sarajevskih civila, a time potvrdila da se na njih pucalo s položaja Galićevog Sarajevsko-Romanijskog korpusa.

"Medicinska dokumentacija mora biti napravljena po kriterijima sudske medicine da bi predstavljala valjan dokaz za sud", rekao je beogradski vještak za sudsku medicinu, dr Dušan Dunjić. On je analizirao dokumentaciju o ranjavanjima i smrti koje je tužitelj priložio kao dokaz u svom dijelu postupka - od bolničkih otpusnih pisama i potvrda o smrti do obdukcijskih nalaza - i zaključio da se na temelju njih "ne može utvrditi kako su nastale povrede". Iskazi samih žrtava, koje su opisale kako su ranjene i odakle je došao metak ili projektil, za Dunjića imaju samo "orijentacijsku" vrijednost. Isto važi i za izjave očevidaca ubojstava ili ranjavanja sarajevskih civila.

"Mora se utvrditi gdje je ulazna rana, gdje izlazna, pod kojim je uglom projektil ušao u tijelo, što je oko rane" i izvršiti druge analize, kao što je mikroskopija i rentgen, rekao je svjedok. Iako kaže da je "svjestan ratnih uvjeta u Sarajevu i nemogućnosti kompletnih medicinskih analiza", Dunjić je inzistirao da trebaju postojati kompletni medicinski podaci kako bi se moglo zaključiti odakle je projektil došao i na koji način su žrtve povrijedjene. Svjedok je dodao kako je on pravio validnu medicinsku dokumentaciju čak i u teškim uvjetima sankcija i bombardiranja Beograda.

Na primjedbu tužitelja da je u jednom od slučajeva koje je Dunjić odbacio kao nevalidne, svjedok sam u sudnici pokazao ulaznu i izlaznu ranu, Dunjić je odgovorio da je njemu "relevantna samo dokumentacija i ono što sam vidi".

Dunjić je u više navrata bio angažiran u predmetima pred Tribunalom, medju ostalim i kao svjedok obrane na sudjenju za silovanja u Foči. Tada je takodjer svjedočio da tužitelji nisu priložili validnu medicinsku dokumentaciju, a bez nje se, po njemu, nije moglo dokazati silovanje. No Sudsko vijeće nije prihvatilo takav stav. (kraj)


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 135

KOSOVSKA ISTRAGA: Prvi pripadnici OVK pred Haškim tribunalom
MALA, MOBILNA, UBITAČNA I DISKRETNA: Kapetan Dragan raportira Slobodanu Miloševiću o "Crvenim beretkama"
NOVOZELANDSKA VERZIJA: Ko je na koga pucao u Sarajevu?
OSAM MESECI "ZA DŽABE": Zoran Žigić ponovo ostao bez branioca