HomeBEOGRADSKE SANKCIJE REPUBLICI SRPSKOJ "SAMO ILUZIJA"
Tužilaštvo tvrdi da su sankcije koje je SRJ navodno nametnula RS bile "samo iluzija" i da je VJ sve vreme snabdevala VRS potrebnom municijom i oružjem. Dušan Kovačević, svedok odbrane generala Perišića, smatra da "nije bilo tako" i tvrdi da "sredstva nisu mogla slobodno da prelaze preko granice"

Dušan Kovačević, svjedok odbrane Momčila PerišićaDušan Kovačević, svjedok odbrane Momčila Perišića

U nastavku unakrsnog ispitivanja bivšeg ministra odbrane Republike Srpske Dušana Kovačevića, tužilac je nastojao da dokaže da su zalihe VRS krajem 1993. godine "bile potpuno iscrpljene". Tužilaštvo tvrdi da je general Momčilo Perišić, kao načelnik Generalštaba VJ pružao pomoć u oružju i municiji vojsci bosanskih Srba i da je tako doprineo zločinima njenih pripadnika u Sarajevu i Srebrenici.

Po tužiocu, general Ratko Mladić je u obraćanju vladi ukazao da su materijalne rezerve "ispod potrebnih", da ne raspolaže dovoljnom količinom hrane i goriva i da su za 35 odsto od 148 vrsta municije, "rezerve na nuli". Kovačević tvrdi da Mladić nije konsultovao robne rezerve u kojima su čuvani hrana, lekovi i gorivo za vojsku, niti je tražio mišljenje ministarstava odbrane i finansija koji su mogli da mu kažu da "njegovi podaci nisu tačni".

Tužilac je potom sugerisao da su sankcije SR Jugoslavije protiv Republike Srpske "bile samo iluzija" i da je VRS redovno snabdevana municijom iz Srbije. Kovačević smatra da "nije bilo tako" i dodaje da "sredstva nisu mogla slobodno da prelaze preko granice".

Kovačević je rekao da je od 20. do 27. juna 1995. godine po nalogu predsednika Karadžića trebalo da utvrdi da li je moguće iz Srbije prebaciti municiju za potrebe VRS. U izveštaju Karadžiću, Kovačević je naveo da je moguć prolaz tek "dva-tri kamiona". Taj zahtev je, po tužiocu, došao samo tri nedelje pre napada na Srebrenicu kako bi se "VRS logistički opremila za buduću operaciju". Svedok je to potvrdio i dodao da je "za operaciju u Srebrenici" saznao tek početkom avgusta 1995. godine.

Nastojeći da dokaže da je VJ redovno snabdevala VRS municijom, tužilac je predočio dokument kojim se nalaže da se municija pošalje u 30. kadrovski centar Generalštaba, odnosno u VRS. Svedok je potvrdio da se radi o nalogu za slanje municije ali primećuje da "ništa ne govori da li je taj nalog realizovan". Slično je komentarisao i druge dokumente među kojima je zahtev za ispomoć u raznim vrstama municije upućen generalu Perišiću iz Glavnog štaba VRS. Kovačević kaže da je Perišić naredio da se taj zahtev prosledi izvesnom Ratku. Kako se pokazalo u dodatnom ispitivanju, o zahtevu je trebalo da rešava Ratko Milovanović iz Sektora za pozadinu Generalštaba VJ.

General Dušan Kovačević je završio celonedeljni iskaz a Perišićeva odbrana će u ponedeljak izvesti novog svedoka.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 462

PONAVLJANJE SUĐENJA: Zastrašivanje svjedoka neće onemogućiti pravdu
O ANĐELIMA I IGLI: Koliko topova staje na vrh jednog nebodera
NI POSAO NI UNIFORMA: Za šta su bili "poželjni" prijedorski Muslimani