HomeSVEDOK: VOJSKA JUGOSLAVIJE NIJE BILA MOJ POSLODAVAC
General Mile Novaković, bivši komandant Srpske vojske Krajine, svedočeći u odbranu Momčila Perišića tvrdi da Vojska Jugoslavije "nije bila njegov poslodavac" iako je od te vojske primao platu tokom većeg dela sukoba

Mile Novaković, svjedok odbrane Momčila PerišićaMile Novaković, svjedok odbrane Momčila Perišića

Izvođenje dokaza odbrane bivšeg načelnika Generalštaba VJ Momčila Perišića nastavljeno je svedočenjem generala Mileta Novakovića koji je od oktobra 1992. do februara 1994. godine obavljao dužnost komandanta Srpske vojske Krajine.

Novaković je tokom većeg dela iskaza govorio o situaciji koja je prethodila sukobu u bivšoj Jugoslaviji. Rekao je da su oficiri JNA u kojoj je i sam služio, uoči sukoba u Hrvatskoj viđeni kao "najveći neprijatelji" što je, kaže, bilo posledica "uporne propagande". Početkom devedesetih je, rekao je, počelo "nelegalno naoružavanje" novih hrvatskih vlasti. Oružje i municija su, tvrdi, stizali iz "Argentine, Bugarske, Mađarske i drugih zemalja". Namera Hrvata je, po njegovom mišljenju, bila da "stvore nezavisnu državu ako treba i upotrebom sile". S druge strane, srpski narod je, po rečima svedoka, "imao istorijsko pamćenje na period od 1941. do 1945. godine" kada su "Srbi bili izloženi klasičnom genocidu" pa su zbog toga, po njemu, 1991. godine znali šta će se desiti kada "ostanu goloruki u državi sa naoružanim Hrvatima".

Novaković je u septembru 1991. po naređenju komande u Beogradu pristupio Operativnoj grupi čiji je zadatak bio da komanduje jedinicama JNA i teritorijalne odbrane oružanih snaga Jugoslavije na prostoru Korduna i Banije. Rekao je, takođe, da su štabovi Teritorijalne odbrane RSK formirani početkom 1992. godine i da su "visili ni na nebu ni na zemlji" pošto nisu komandovali ni jednom jedinicom. Njihovo formiranje je, kaže bilo "element političke utakmice između Martića i Milana Babića". Prvi je pod kontrolom imao miliciju Krajine a drugi je, težeći da ojača svoju poziciju, formirao štabove Teritorijalne odbrane popunjene penzionisanim oficirima JNA, rekao je svedok.

Nakon povlačenja JNA sa područja Krajine, Novaković je odlučio da ostane na prostoru na kojem je rođen kako bi branio "narod Krajine" koji ga je "školovao". Svaka druga odluka bi, po Novakoviću, bila "nemoralna". U Krajini je boravio sve do 10. avgusta 1995. godine kada se "zajedno sa narodom" posle hrvatske ofanzive povukao u Banja Luku.

Mada je bio na čelu Srpske vojske Krajine, Novaković je, kaže, sve vreme primao platu od Vojske Jugoslavije koja mu, "ni po čemu drugom nije bila poslodavac". General Momčilo Perišić se tereti da je krajinskim Srbima pružao logističku, materijalnu, kadrovsku i drugu pomoć, čime je, po tužilaštvu, značajno doprineo zločinima pripadnika SVK u Zagrebu u maju 1995. godine.
Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 464

POSLJEDNJA PONUDA - Evakuacija Žepe ili smrtna presuda svima koji ostanu
RATNI DNEVNICI – Karadžić ne osporava autentičnost Mladićevih bilješki
PRLJAVI POSLOVI ZA VLAST: Pljačke pod firmom odbrane naroda
RATNIČKI TURIZAM – Da li su jugoslovenski oficiri letovali ili ratovali u Hrvatskoj?