HomeMILOŠEVIĆEVO "ELEGANTNO REŠENJE"
Mile Novaković, bivši komandant Srpske Vojske Krajine, tvrdi da je plan Drina koji predviđa zajedničku upotrebu SVK, VRS i VJ bio "elegantno rešenje" Slobodana Miloševića da izađe u susret zahtevima za pomoć bosanskih i krajinskih Srba i umiri javnost koja je smatrala da "Srbija ne treba da ratuje"

Mile Novaković, svjedok odbrane Momčila PerišićaMile Novaković, svjedok odbrane Momčila Perišića

U nastavku svedočenja na poziv odbrane generala Momčila Perišića, bivši komandant Srpske vojske Krajine Mile Novaković je izjavio da je Plan Drina bio "elegantno rešenje Slobodana Miloševića" da izađe u susret zahtevima bosanskih i krajinskih Srba i umiri javnost u Srbiji. Plan Drina je predviđao "jedinstvenu upotrebu oružanih snaga srpskog naroda" u slučaju napada Hrvatske na Republiku Srpsku Krajinu.

Rukovodstva RS i RSK su, po svedoku, tražila od Miloševića da im Srbija pomogne u odbrani ako dođe do opšteg napada. S druge strane, rekao je svedok, Milošević je bio izložen pritiscima srpske opozicije i građana Srbije koji su smatrali da "Srbija ne treba da ratuje". Da bi pomirio dve suprotnosti, Milošević je izašao sa planom Drina koji je, kao državna tajna, bio sklonjen od očiju javnosti pa "niko nije mogao da ga optuži za podržavanje ratne opcije", rekao je Novaković.

Bivši komandant SVK je ukazao da mu je bilo "teško da poveruje" da će se, u slučaju "agresije na RSK", ostvariti bilo šta predviđeno planom Drina. Kada je u avgustu 1995. godine došlo do operacije "Oluja", ukazao je Novaković, "ništa iz plana" nije realizovano. Plan Drina su, inače, sastavili čelni ljudi VJ, SVK i VRS a potpisao ga je tadašnji predsednik SRJ i Vrhovnog saveta odbrane Zoran Lilić.

Branilac je svedoku predočio beleške Ratka Mladića, sa sastanaka 21. oktobra i 8. novembra 1993. godine kojima su prisustvovali predstavnici vojnog i političkog rukovodstva SRJ, RS i RSK uključujući Lilića, Šainovića, Stanišića, Perišića, Karadžića, Krajišnika, Mladića, Hadžića, Martića, Novakovića…

Na prvom sastanku, Milošević je postavio pitanje statusa oficira bivše JNA koji su bili na službi u Srpskoj vojsci Krajine kao i problem finansiranja vojske. Ukazao je da će VJ "davati šta ima" što je, po Novakoviću, značilo "ništa jer ništa nije ni imala". Milošević je takođe ukazao da "RSK treba braniti uz pomoć RS i SRJ". Novaković je, kako kaže, želeo da u to veruje ukazujući da je VJ mogla da pomogne SVK "samo u ograničenom obimu", jer za to nije postojala finansijska podrška ni politička volja.

Na narednom sastanku od 8. novembra, general Perišić je primetio da se "moraju obezbediti jedinstvene pretpostavke za vođenje rata" što je, po svedoku, značilo da je tražio finansiranje vojske. Perišić se, po Novakoviću, na svim sastancima "držao rezervisano" i vodio je "prikrivenu polemiku sa državnim rukovodstvom Srbije". Zaključak sa tog sastanka je bila potreba da se "izradi ratni plan jedinstven za sve tri vojske". Plan Drina koji je predviđao upotrebu sve tri vojske u slučaju napada na srpske teritorije je formulisan 24. novembra 1993. godine, 16 dana nakon tog sastanka.

General Perišić se tereti da je, kao načelnik Generalštaba VJ, pružao logističku, kadrovsku, materijalnu i drugu podršku Srpskoj vojsci Krajine i Vojsci Republike Srpske, te da je tako doprineo zločinima koje su njihovi pripadnici počinili u Sarajevu, Srebrenici i Zagrebu. Svedočenje generala Novakovića biće nastavljeno sutra.
Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 465

BESKRAJNA PRIČA: Da li se suđenje Radovanu Karadžiću otrglo kontroli
KORIĆANSKE STIJENE: Ko je i kako uklanjao tijela žrtava masakra
ODBRANA POTCJENJIVANJEM: Generalštab nevažan, Perišić beznačajan
ZATVOR ILI ZAHVALNICA: Završne reči na suđenju hrvatskim generalima