HomeRATNE "TURISTIČKE" TURE
Svedočeći na suđenju generalu Momčilu Perišiću, bivši komandant Srpske Vojske Krajine Mile Novaković tvrdi da su oficiri VJ dolazili u SVK na period od svega nekoliko meseci, u "turističke ture da tobože ratuju"

Mile Novaković, svjedok odbrane Momčila PerišićaMile Novaković, svjedok odbrane Momčila Perišića

Bivši komandant Srpske vojske Krajine (SVK) Mile Novaković je u nastavku iskaza na suđenju generalu Momčilu Perišiću tvrdio da su početkom 1993. godine oficiri i podoficiri Vojske Jugoslavije (VJ) dolazili u Krajinu "u turističke ture da tobože ratuju". Dolazili su, kaže, na dva-tri meseca "da ispune obavezu", a njihov odnos prema odbrani naroda je bio "neiskren".

Pripadnici SVK su, po svedoku, imali "loš, potcenjivački" odnos prema gostima iz VJ, zato što su to mahom bili "ljudi višeg čina koji su sedeli u komandi i od kojih nije bilo veće koristi". Naprotiv, ukazao je svedok, zbog gostujućih oficira VJ, štabovi i komande SVK su "gubili na autoritetu među borcima".

Novaković kaže da je tražio popunu redova SVK i od generala Perišića i od njegovog prethodnika na mestu načelnika Generalštaba VJ, generala Panića. Nakon Novakovićevog zahteva za 750 oficira, Panić mu je odgovorio da ako se odrekne tih oficira "može da raspusti VJ". Novaković je tada "dobio" tek 78 oficira koji su, tvrdi, bili stručnjaci za mornaricu, računare i avijaciju što su specijalnosti koje nisu bile potrebne SVK. Svedok je rekao da je kod Perišića "naišao na razumevanje ali ne i na sposobnost da reši problem". Vojska Jugoslavije je bila "u tako bednom stanju" da je to bilo, kako je rekao, "Bogu za plakati". Novakoviću je, tvrdi, bilo jasno da VJ ne može da pomogne SVK "bez ugrožavanja elementarne svrhe svog postojanja".

Nastojeći da ukaže na stav generala Perišića prema slanju pripadnika VJ u SVK, branilac je predočio izvod iz dnevnika Ratka Mladića od 24. septembra 1993. godine, u kojem se opisuje sastanak vojnog vrha RS, RSK i SRJ sa Slobodanom Miloševićem. General Perišić je na tom sastanku ukazao da SVK treba pružiti "pomoć u ljudstvu" koja će biti zasnovana na principu "dobrovoljnosti" kao i da sve koji su rodom iz Krajine treba "maksimalno privoleti da idu tamo".

Na istom sastanku je, po Mladićevom dnevniku, bilo reči i o "davanju oružja, municije i goriva", rešavanju statusa starešina i materijalno-finansijskoj podršci vojskama bosanskih i krajinskih Srba. Novaković je to potvrdio, ali je ukazao da VJ nije imala dovoljno sredstava na raspolaganju, tako da nije mogla da ispuni zahtev SVK za materijalnim sredstvima.

General Momčilo Perišić se tereti da je kao načelnik Generalštaba VJ pružao kadrovsku, materijalnu, logističku i drugu pomoć Srpskoj vojsci Krajine čime je, po tužilaštvu, doprineo zločinima koje su njeni pripadnici počinili u granatiranju Zagreba u maju 1995. godine.
Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 464

POSLJEDNJA PONUDA - Evakuacija Žepe ili smrtna presuda svima koji ostanu
RATNI DNEVNICI – Karadžić ne osporava autentičnost Mladićevih bilješki
PRLJAVI POSLOVI ZA VLAST: Pljačke pod firmom odbrane naroda
RATNIČKI TURIZAM – Da li su jugoslovenski oficiri letovali ili ratovali u Hrvatskoj?