HomeRAZMENA GORIVA ZA MUNICIJU
General Dušan Kovačević, bivši ministar odbrane RS, potvrdio da je Republika Srpska sklopila trgovačke ugovore sa predstavnicima Herceg Bosne na osnovu kojih je bosanskim Srbima isporučeno gorivo iz Splita a bosanskim Hrvatima municija iz skladišta VRS

Dušan Kovačević, svjedok odbrane Momčila PerišićaDušan Kovačević, svjedok odbrane Momčila Perišića

U nastavku svedočenja na suđenju generalu Momčilu Perišiću, bivši ministar odbrane Republike Srpske Dušan Kovačević je potvrdio da je vojska bosanskih Srba raspolagala dovoljnim količinama goriva do 1995. godine. Odluku o raspoređivanju goriva nižim jedinicama je donosio Glavni štab Vojske Republike Srpske (VRS).

General Perišić se tereti da je, kao načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije (VJ), obezbeđivao oružje, municiju, gorivo i drugu logističku podršku za VRS. Tako je, po tužilaštvu, doprineo zločinima koje su pripadnici te vojske počinili u Sarajevu i Srebrenici.

Kovačević je rekao da je tokom 1993. i 1994. godine gorivo obezbeđivano iz Hrvatske, najviše iz Splita. Istovremeno, Radovan Karadžić je, po svedoku, sklopio sporazum sa Mate Bobanom da se bosanskim Hrvatima dostavlja municija.

Vojska bosanskih Srba je, kaže Kovačević, dobijala budžetska i vanbudžetska sredstva kako bi zadovoljila svoje potrebe a dodatna devizna sredstva za uvoz municije odobravala je Vrhovna komanda na čijem je čelu bio Radovan Karadžić.

Kovačević je potvrdio da je fabrika Pretis u Vogošći sve vreme sukoba proizvodila artiljerijsku municiju. Fabrika je bila u obavezi da Ministarstvo odbrane i Glavni štab VRS redovno obaveštava o proizvodnji, dok je ministarstvo vršilo raspored municije za VRS. Drugi subjekti koji su kupovali, naručivali i na drugi način uzimali municiju iz Pretisa "nisu obaveštavali nikog", rekao je svedok.

Branilac je potom svedoku predočio dokument sa potpisom Đorđa Đukića, pomoćnika komandanta Glavnog štaba za pozadinu prema kojem je VRS ustupila fabrici Pretis eksploziv za proizvodnju municije. U dokumentu se traži od Ministarstva odbrane da kupi eksploziv u preduzećima namenske proizvodnje u Jugoslaviji. Kovačević je rekao da se eksploziv proizvodio u fabrici Prva iskra u Bariču, u Srbiji.

Vojska Jugoslavije je, takođe, po rečima svedoka, bila zainteresovana za presu koja je postojala u Pretisu. Mada se Kovačević, kako kaže, zalagao da se ta presa – kao jedina na Balkanu - transportuje u Srbiju kako ne bi bila uništena usled ratnih dejstava, taj predlog je odbijen.

Svedočenje Dušana Kovačevića biće nastavljeno i sutra.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 461

"TAKO JE, PREDSJEDNIČE": Visoki stepen saglasnosti Karadžića i Mandića
POKVARENI TELEFONI: Da li je general Tolimir lagao generala Nikolaja
RIJEČNIK ETNIČKOG ČIŠĆENJA: Deportacija se prevodi kao "slobodan protok stanovništva"
ZAVRŠNE RIJEČI: Tužilac traži najmanje 35 godina zatvora za generala Đorđevića
NEVINOST BEZ ZAŠTITE: Milan Lukić optužuje višegradske moćnike