HomePOČELO SUĐENJE ZA 44-MESEČNU KAMPANJU TERORA NAD SARAJEVOM
Žrtve zločina sa koje se u Hagu sudi generalu Stanislavu Galiću, bivšem zapovedniku Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS, po tužiocu nisu samo ubijeni i ranjeni, već i "celokupno terorisano stanovništvo Sarajeva." Patnje civila, tvrdi tužilac, nisu bile nuz-proizvod već nameravana posledica, željeni rezultat kampanje terora

Stanislav Galić u sudnici TribunalaStanislav Galić u sudnici Tribunala

"U ovom se predmetu ne radi o tome zbog čega je vođena bitka za Sarajevo, već o načinu na koji je vođena, kao i o obavezama komandanta u zaštiti civila." Tako je danas, u uvodnoj reči na početku suđenja generalu Stanislavu Galiću, tužilac Mark Ajrejs/Ierace definisao suštinu spora. Precizirajući da tužilaštvo ne tvrdi da su sva vojna dejstva u Sarajevu bila protivzakonita, Ajrejs je dodao kako je savršeno jasno da su civili bili nezakonita meta artiljerijskih i snajperskih napada snaga Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS pod komandom optuženog generala Stanislava Galića.

Nezavisno od razloga zbog kojih je vođena "bitka za Sarajevo", zapovednici sukobljenih strana su, istakao je tužilac, bili dužni da se pridržavaju dva fundamentalna principa međunarodnog humanitarnog prava. Prvi je princip razlikovanja između civilnih i vojnih meta, dok je drugi princip proporcionalnosti i zahteva "razumnu procenu" da li je vojna prednost koja se stiče nekom vojnom akcijom srazmerna eventualnim civilnim žrtvama. U nastavku suđenja tužilaštvo će, najavio je Ajrejs, dokazati da je optuženi prekršio oba ova principa, odnosno da vojne akcije koje je vodio nisu bile proporcionalne i da u njima nije pravljena razlike između vojnih i civilnih meta.

U uvodnoj reči tužioca posebno se ukazuje na prvu tačku optužnice, kojom se general Galić tereti za "sprovođenje terora", kvalifikovano kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Žrtve zločina za koje se sudi bivšem zapovedniku Sarajevsko-romanijskog korpusa, istakao je Australijanac Ajrejs, nisu samo ubijeni i ranjeni već i celokupno terorisano stanovništvo Sarajeva. Namera snaga koje su držale Sarajevo u obruču, tvrdi tužilac, "nije bila da ubiju što više civila... već da u svakog građanina usade svest da može u svakom trenutku i na svakom mestu da bude ubijen... dokle god je u Sarajevu." U nastavku suđenja, najavio je tužilac, eksperti za psihijatriju će svedočiti o "teškom danku koji su Sarajlije platili neumoljivom psihičkom stresu" i "ekstremnom strahu, koji je bio daleko iznad normalnog praga bojazni tokom oružanih sukoba." Patnje civila, zaključio je tužilac Ajrejs, nisu bile nuz-proizvod, već nameravana posledica, željeni rezultat 44-mesečne kampanje terora nad Sarajevom i Sarajlijama.

Ovo je, inače, prvo suđenje za protivpravno terorisanje civila kako je sankcionisano Ženevskim konvencijama iz 1949. ali do sada nije presuđeno ni pred jednim sudom u svetu.

Nakon uvodne reči, optužba je izvela svog prvog svedoka: ratnog gradonačelnika Sarajeva Tarika Kupusovića.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 81

SUĐENJE ZA GRANATIRANJE I TERORISANJE SARAJEVA: Počelo suđenje generalu Stanislavu Galiću
MOSTARSKO SUĐENJE: Prazna obećanja Tute Naletilića - "Starog"
SUĐENJE ZA ZLOČINE U FOČI: Rasprava o žalbama trojice osuđenih za silovanja i seksualna porobljavanja
SUĐENJE ZA ETNIČKO ČIŠĆENJE BOSANSKOG ŠAMCA: "Radne grupe" za pljačku i spaljivanje knjiga u Bosanskom Šamcu i Odžaku
SUĐENJE ZA ZLOČINE U VIŠEGRADU: Da li je Mitar Vasiljević u junu 1992. bio pod uticajem "viših sila"?