HomeIMA LI GENERALA KO DA BRANI?
Pretresno veće formalno upozorilo Nikolu Kostića, branioca generala Stanislava Galića, da ne pokazuje "dužnu revnost koja se traži od advokata odbrane pred Tribunalom"

Stanislav Galić u sudnici TribunalaStanislav Galić u sudnici Tribunala

Sudije Haškog tribunala su vrlo rigorozne u odbrani prava optuženog ne samo od agresivnih tužilaca, već i od nerevnosnih, nekompetentnih ili lenjih branilaca.

Sudsko veće kojim predsedava portugalski sudija Rodriges/Rodrigues, a čine ga još i sudije Vold/Wald iz Sjedinjenih Država i Rijad/Riad iz Egipta, javno je izrazilo zabrinutost da li američki advokat Nikola Kostić adekvatno i efikasno brani generala Stanislava Galića, optuženog za granatiranje Sarajeva i snajpersku kampanju protiv civilnog stanovništva grada.

Tokom rasprave o zahtevu za privremeno oslobađanje generala Galića, sudija Rodrigez je u jednom trenutku počeo da čita poduži spisak "ozbiljnih propusta branioca da ispuni svoje obaveze". Pored ostalog, sudija je naveo da je Kostić dolazio na rasprave nespreman, da je zakasnio sa podnošenjem preliminarnih prigovora, da nije uzimao dokumente koje je sekretarijat suda ostavljao u njegovoj kaseti te, konačno, da ni tri meseca nakon podnošenja zahteva nije Sudu podneo nikakve garancije vlade Republike Srpske da će se general Galić, ukoliko bude privremeno oslobođen, vratiti u Hag na suđenje. A bez takvih garancija Sud ne može da odlučuje o zahtevu odbrane za privremeno oslobađanje optuženog.

Takvo ponašanje branioca sudije su ocenili kao "propust u inicijativi i marljivosti", odsustvo "dužne revnosti koja se traži od advokata odbrane", te "flagrantno zanemarivanje" ili "loše korišćenje ili nepoznavanje pravila koja se primenjuju pred Tribunalom".

Sudije, naglasio je Rodriges, moraju da bdiju nad poštovanjem prava optuženih, što je u slučaju generala Galića posebno važno zbog težine optužbi i kazne koja mu se može izreći ukoliko se proglasi krivim. Izražavajući javno svoju zabrinutost zbog ponašanja odbrane Sudsko veće je, zaključio je Rodriges, želelo da u sudskim spisima bude zabeleženo da je formalno upozorilo advokata Nikolu Kostića da bi njegovo ponašanje, suprotno kodeksu koji moraju da poštuju branioci imenovani od strane Tribunala, moglo dovesti do toga da Veće odbije da sasluša njegove zahteve.

Zaključujući raspravu, sudija Rodriges je najavio da će odluka o zahtevu odbrane za privremenim oslobađanjem generala Galića - čemu se, inače, optužba suprotstavlja - biti doneta i objavljena naknadno.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 19

REPORTAŽA: Peta godišnjica pada Srebrenice
SUĐENJE ZA OMARSKU I KERATERM: Masakr u sobi broj 3 logora Keraterm
SUĐENJE ZA SILOVANJA U FOČI: Kako je Kunarac vodio istragu o silovanjima u Foči
SUĐENJE KORDIĆU I ČERKEZU: Tužitelj sumnjiči svjedoka Kordićeve obrane
HAŠKI TRIBUNAL: Sudijski ukor braniocu generala Galića