HomeZAKLJUČENA RASPRAVA O ŽALBAMA NA PRESUDU DUŠKU TADIĆU
Pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu

U zaključku žalbene rasprave o presudi Dušku Tadiću, obrana je danas ustvrdila da je izrečena kazna od 20 godina zatvora nepravična, dok su je tužitelji ocijenili odgovarajućom. Obrana smatra da je Tadić bio relativno beznačajan u lancu moći i odlučivanja te stoga zatvorsku kaznu smatraju prestrogom. Tužitelj je, međutim, mišljenja da Tadić zaslužuje 20 godina zatvora jer je osuđen kao dragovoljni sudionik etničkog čišćenja.

U trodnevnoj raspravi pred Žalbenim vijećem Haškog tribunala - skoro dvije godine nakon izricanja presude - i obrana i optužba su iznosile svoje primjedbe na zaključke prvostepenog sudskog vijeća da je Tadić kriv po 11 od 34 točke optužnice koja ga tereti za sudjelovanje u etničkom čišćenju ne-Srba u području Prijedora 1992. godine. Obrana traži novo suđenje, držeći da je zbog nekooperativnosti Republike Srpske bila zakinuta u prikupljanju olakšavajućih dokaza za Tadića. K tome obrana je jednog od ključnih svjedoka optužbe ocijenila nevjerodostojnim.

Haško tužiteljstvo je, sa svoje strane, tražilo da se preispita zaključak prvostepenog sudskog vijeća da je sukob u BiH bio unutrašnjeg karaktera te da se Tadića stoga ne može teretiti za kršenje Ženevskih konvencija koje se primjenjuju u međunarodnim sukobima.

Žalbeno vijeće će se u dolazećim tjednima očitovati o prigovorima dviju strana u postupku. U slučaju da Vijeće ocijeni da je uloga SRJ u ratu u BiH bila takva da je stvorila međudržavni sukob, morat će razmotriti i da li je Tadić kriv za kršenje Ženevskih konvencija. K tomu, Žalbeno vijeće je najavilo da će uzeti u obzir i moguće olakšavajuće dokaze za Tadića ako se na raspravi o djelovanju njegovog bivšeg odvjetnika Milana Vujina potvrde navodi da je Vujin radio protiv interesa svog branjenika.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 1

General Tihomir Blaškić osuđen na 45 godina zatvora
Početak suđenja za logore Omarska i Keraterm