HomeSUĐENJE ZA SILOVANJA U FOČI
Tužitelj treba, u prvom redu, dokazati sistematske napade na civile, a ne sistematsku prirodu silovanja, upozoravaju suci

Prioritet tužitelja ne treba biti dokazivanje sistematske prirode silovanja, već sistematske i rasprostranjene prirode napada na civilno stanovništvo, zaključio je sudac David Hunt/Dejvid Hant, pojašnjavajući da je zatočavanje i silovanje žena samo jedan od instrumenata takvih napada.

Nakon duže rasprave sa sucima, tužiteljski tim na suđenju za silovanja u Foči se suglasio da se treba fokusirati u prvom redu na dokazivanje rasprostranjenih napada srpskih snaga na bošnjačke civile. "Sistematski načini silovanja su, zajedno sa zarobljavanjem muškaraca i maltretiranjem u logorima, elementi rasprostranjenih napada", složio se tužitelj Dirk Ryneveld/Dirk Rineveld.

Rasprava o tome što se zapravo mora utvrditi izvan razumne sumnje bila je potaknuta najavom tužitelja da će kao svjedoka izvesti jednu od članica UN komisije eksperata koja je 1993. prikupljala činjenice o ratnim zločinima u BiH. Tužitelji su najavili da će kroz njezin iskaz dokazivati da su ne samo u Foči, već u cijeloj BiH, žene bile sistematski silovane.

Obrana je na to prigovorila da se u izvještaju UN samo sporadično i bez "detaljnije obrade" spominje područje Foče, na koje se odnosi ova optužnica. Sudac David Hunt na to se nadovezao primjedbom da taj izvještaj nema dokaznu vrijednost jer su u njemu prikupljene samo optužbe, a ne dokazi.

Tužiteljica Peggy Kyo/Pegi Kuo smatra kako je kroz iskaze žrtava dokazana sistematska priroda silovanja u Foči, dok bi UN izvještaj koji sadrži veći broj optužbi o silovanju trebao ukazati na "veliku mogućnost" da su silovanja bila sistematska i izvan područja Foče.

Međutim, "velik je skok između obrasca ponašanja i stvarne istine" o tome da li su silovanja bila sistematska u cijeloj BiH, zaključio je sudac i uputio tužitelje da se koncentriraju na dokazivanje raširenih napada na civile.

Dragoljub Kunarac, Radomir Kovač i Zoran Vuković optuženi su da su kroz silovanja počinili zločin protiv čovječnosti i kršenje ratnog prava i običaja. A preduvjet da se silovanja kvalificiraju kao zločin protiv čovječnosti jest da su počinjena upravo u okviru sistematskih i rasprostranjenih napada na civile, podsjećaju suci.

Tužitelj se bliži kraju svog dokaznog postupka na ovom suđenju. Rasprava će se nastaviti 13. lipnja/juna, kad bi trebala svjedočiti još jedna žrtva silovanja.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 13

SUĐENJE ZA GENOCID U SREBRENICI: Tajne masovnih grobnica
SUĐENJE ZA SILOVANJA U FOČI: Što je prihvatljivo kao dokaz?
TRIBUNAL: Milorad Dodik u posjeti
REPORTAŽA: Govorite li BHS?