HomeNASTAVLJENO SUĐENJE ZA SILOVANJA U FOČI
Obrana navodi okolnosti koje bi mogle biti olakšavajuće za trojicu optuženih

Obrana trojice optuženih za silovanja Bošnjakinja u Foči ne prihvaća definiciju silovanja koju je prezentirao haški tužitelj, te sada predstavlja pravne argumente kojima želi ukazati na moguće olakšavajuće okolnosti za optužene.

Na temelju iskaza žrtava, Dragoljub Kunarac, Radomir Kovač i Zoran Vuković optuženi su za ponavljana silovanja Bošnjakinja zarobljenih nakon što su srpske snage osvojile grad i okolna sela u ljeto 1992. Silovanja u takvim okolnostima, navodi tužitelj, predstavljaju ratni zločin.

Obrana, u svom dokaznom postupku, osporava da su trojica optuženih počinili zločin silovanja, potom osporava da su srpske snage izvršile sveobuhvatan napad na bošnjačko stanovništvo, a kroz niz ekspertnih svjedoka sada pokušava da dokaže da ono što su navodile svjedokinje-žrtve možda i ne spada pod definiciju silovanja. Dok su žrtve iz Foče pred Tribunalom svjedočile da se nisu usudile pružiti otpor jer su silovatelji bili naoružani vojnici, obrana je ukazivala da takav nedostatak otpora umanjuje vjerodostojnost optužbi za silovanje.

Profesor pravnog fakulteta u Beogradu Stanko Beatović predstavio je sucima politiku kažnjavanja silovanja u SRJ i SFRJ. Beatović je naveo otežavajuće i olakšavajuće okolnosti koje su tamošnji sudovi uzimali u obzir pri odmjeravanju kazne. Svjedok je posebno pojasnio olakšavajuće okolnosti, na primjer, da bi kazna znala biti blaža ako je silovanje počinjeno bez direktnog umišljaja, ako je "ponašanje žene-žrtve doprinijelo silovanju" te ako ga je muškarac počinio iz "bioloških razloga". "U 80 posto slučajeva, kazne za silovanja bile su do tri godine zatvora", rekao je Beatović.

Tužitelji su, sa svoje strane, ustvrdili da su i zakoni na koje se pozivao svjedok predviđali oštrije kazne za silovanja djevojčica te silovanja zatočenih osoba, a takva su silovanja navedena u optužnicu za Foču. Tokom ove rasprave, suci su podsjetili da ih se može informirati o kaznenoj politici u SFRJ, ali da ona ne obavezuje suce Tribunala koji primjenjuju pravo propisano Tribunalovim statutom.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 23

SUĐENJE ZA OMARSKU I KERATERM: "Igranka" u Bijeloj kući logora Omarska
HAŠKO TUŽILAŠTVO: "Mi ne stojimo iza hapšenja u Hrvatskoj"
SUĐENJE ZA SILOVANJA U FOČI: Ima li silovanja ako nema medicinske dokumentacije?
TRIBUNAL: Žrtve ratnih zločina imaju pravo na odštetu
SUĐENJE ČERKEZU I KORDIĆU: Zašto su zatvarani Bošnjaci u Vitezu?