HomeODBRANA BILJANE PLAVŠIĆ NIJE NAJSREĆNIJA ZBOG ZAJEDNIČKOG SUĐENJA SA MOMČILOM KRAJIŠNIKOM
Branilac Krstan Simić ne isključuje da bi na zajedničkom suđenju moglo da dođe do "sukoba interesa" odbrane dvoje optuženih. Podnet zahtev predsedniku Tribunala za obezbeđenje "adekvatnog pritvora" optužene koja je trenutno smeštena u "mušku" Pritvorsku jedinicu. Sledi zahtev za privremeno oslobađanje Biljane Plavšić do početka njenog suđenja

Odbrana Biljane Plavšić je već uputila pismo predsedniku Tribunala u kojem traži obezbeđenje "adekvatnog pritvora" za optuženu bivšu predsednicu RS, koja se trenutno nalazi u Pritvorskoj jedinici UN. Ukazujući da "ni u jednom evropskom zatvoru nisu zajedno zatvoreni muškarci i žene" banjalučki advokat Krstan Simić je - nakon što se Biljana Plavšić izjasnila da se "ne oseća krivom" ni po jednoj od tačaka optužnice - obavestio novinare da je od predsednika Tribunala tražio da se optuženoj obezbedi neka vrsta "kućnog pritvora" u Hagu.

Kao moguće rešenje Simić je naveo "bezbedni stan" u koji su holandske vlasti smestile Biljanu Plavšić odmah po dolasku u Hag i u kojem je boravila do 10. januara kada se predala Tribunalu. Troškove takvog smeštaja, smatra branilac, treba da snosi sam Tribunal, pošto u svojoj Pritvorskoj jedinici nije obezbedio uslove za smeštaj optuženih žena.

Podsetimo s tim u vezi da je, svojevremeno, takav vid pritvora do početka suđenja obezbeđen optuženom generalu Tihomiru Blaškiću, ali je njegove troškove (oko 7.000 holandskih guldena dnevno) snosila hrvatska vlada.

U razgovoru sa novinarima Simić je, takođe, najavio da će "veoma skoro" od Raspravnog veća zatražiti privremeno oslobađanje Biljane Plavšić do početka suđenja. Naveo je da je vlada RS spremna da Tribunalu pruži garancije da će optuženu - ukoliko pokuša da pobegne - uhapsiti i predati Tribunalu. Iste garancije bi se, smatra Simić, mogle dobiti i od vlasti Srbije, ukoliko optužena pokuša da se skloni na njenoj teritoriji. Pored toga, ukoliko Sud odobri privremeni povratak optužene u Banja Luku, vlasti RS bi joj - smatra Simić - garantovale punu bezbednost.


Iz Simićevih odgovora na pitanja o zahtevu tužioca za zajedničko suđenje Biljani Plavšić i Momčilu Krajišniku moglo se zaključiti da bi odbrana bivše predsednice RS više volela odvojena suđenja. Simić, međutim, smatra da će se spajanje predmeta teško moći da se izbegne budući da se radi o "istim činjenicama", tj. zločinima za koje su optuženi Plavšićeva i Krajišnik. Branilac Biljane Plavšiće ne isključuje da bi, tokom suđenja, moglo da dođe do "konflikta interesa" između odbrane dvoje optuženih. Simić je međutim isključio mogućnost da bi bivša predsednica RS mogla na suđenju da sarađuje sa optužbom "na način na koji je to poslednjih dana predstavljano u pojedinim medijima", odnosno tako što bi ukazivala prstom na druge i na njih svaljivala krivicu za zločine za koje je optužena. Biljana Plavšić će sarađivati sa optužbom tako što će se "braniti istinom" - rekao je Krstić. Ostaje da se vidi da li će takva saradnja optužene zadovoljiti glavnog tužioca Karlu/Carlu del Ponte, koja na jučerašnjoj konferenciji za novinare nije skrivala da očekuje od Biljane Plavšić očekuje više od toga.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 38

HAŠKI TRIBUNAL: Dobrovoljna predaja Biljane Plavšić
REPORTAŽA: Treba li Bosni Komisija za istinu i pomirenje?