HomeU ARMIJI ALI NE I POD NJENOM KOMANDOM
Svjedok optužbe PW9, bivši pripadnik odreda El Mudžahid poriče da je bio pod komandom Armije BiH, ali tvrdi da je bio njen pripadnik. Te dvije tvrdnje, po svjedoku, nisu proturječne pošto je odred bio u formalnom sastavu Armije BiH i "koordinirao" aktivnosti s njom, ali nije bio u sistemu rukovođenja i komandovanja jer je zadržao pravo

Rasim Delić u sudnici TribunalaRasim Delić u sudnici Tribunala

Svjedok optužbe PW9, bivši pripadnik odreda El Mudžahid - koji je na zahtjev odbrane generala Rasima Delića pozvan na dodatno ispitivanje u Hag kako bi svjedočio o dokumentima iz "italijanske kolekcije" koje je tužilac objelodanio sa zakašnjenjem - poriče da je bio pod komandom Armije BiH, ali tvrdi da je bio njen pripadnik.

"Bio sam pripadnik Armije BiH", rekao je svjedok odgovarajući na tužiočevo pitanje kojoj je armiji pripadao u periodu od 1993. do kraja 1995. godine. Prethodno je, odgovarajući na pitanja odbrane, izričito tvrdio da odred El Mudžahid nije bio pod komandom Armije BiH već "stranaca" koji su kontrolisali odred iz inostranstva.

U prilog tvrdnjama da je odred bio pod kontrolom Armije BiH tužilac je svjedoku pokazao intervju generala Delića u časopisu "Ljiljan", u kojem tadašnji komandant Generalštaba kaže da "strani borci u BiH ne mogu djelovati samostalno", te da su "u sistemu subordinacije sa Armijom BiH". Svjedok je na to odgovorio da to nije "nimalo u suprotnosti" sa onim što je ranije tvrdio pošto, po njegovom slobodnom shvatanju, "subordinacija i koordinacija" podrazumijevaju "saradnju na zajedničkom zadatku", a ne odnos počinjenog i nadređenog.

Svjedok, naime, ne poriče da je odred El Mudžahid od sredine 1993. do kraja 1995. godine bio formalno u sastavu Armije BiH. Pošto se nalazio u zoni odgovornosti Trećeg korpusa odred je, prema njegovim riječima, morao "koordinirati" aktivnosti na ratištu sa Armijom BiH te je zato i ušao u njen sastav, ali je "zadržao pravo da odbije" izvršavanje njenih naređenja. Zato se, smatra svjedok, ne može tvrditi da je on bio u sistemu komandovanja i rukovođenja Armije BiH.

Suđenje se nastavlja u ponedjeljak svjedočenjem posljednjeg svjedoka odbrane bivšeg komandanta Generalštaba Armije BiH.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 362

KONAČNA PRESUDA: Smanjene kazne generalu Hadžihasanoviću i brigadiru Kuburi
USPOMENE IZ KNINA: Bliski susret kanadskog i hrvatskih generala
ZAVRŠNICA SUĐENJA: Okončan dokazni postupak odbrane generala Delića
BAJRAM I VIDOVDAN 1992.: Praznički masakri u Domu kulture u Čelopeku
ŽALBA: General Strugar negira da je naredio granatiranje Dubrovnika