HomeODBRANA TRAŽI SLOBODU ZA GENERALA DELIĆA
Odbrana u završnoj reči traži oslobađajuću presudu za generala Rasima Delića. Odred El Mudžahid je – ukazuje odbrana - podnosio izveštaje Islamskom kulturnom institutu u Milanu i terorističkoj organizaciji Al Kaida, a sa Armijom BiH je imao "samo odnos saradnje"

Vasvija Vidović, braniteljica Rasima DelićaVasvija Vidović, braniteljica Rasima Delića

"Ne očekujemo oslobađajuću presudu pod uticajem faktora koji su izvan korica ovog predmeta. Činjenice jasno govore u prilog oslobađajuće presude", rekla je u uvodu završne reči Vasvija Vidović, braniteljica bivšeg komandanta Generalštaba Armije BiH generala Rasima Delića.

Dokazi koji su ponuđeni, ukazala je braniteljica, pokazuju da je slučaj tužilaštva "nejasan, neubedljiv i neutemeljen", zasnovan na "konstruisanim činjenicama i izmišljenim naredbama". Tužilac je, smatra Vidović, napravio "šarenu zakrpu koja je nastala od različitih materijala", odnosno iz različitih dokumenata je uzeo "samo delove koji su mu odgovarali da bi napravio besmisleni mozaik".

Odbrana zamera tužilaštvu da je "na najgrublji način uticalo na svedoke". Oni su, tvrdi braniteljica, morali da potvrđuju teze istražitelja koji su u njihove izjave beležili da govore o pripadnicima odreda El Mudžahid a zapravo su govorili o Arapima. Iz svih iskaza svedoka, ukazala je braniteljica, se moglo zaključiti da komanda ABiH nije kontrolisala ni mudžahedine ni odred El Mudžahid.

Budući da se Delić tereti da je odgovoran što nije sprečio i kaznio zločine koje su počinili pripadnici odreda El Mudžahid 1993. i 1995. godine, braniteljica je nastojala da preseče vezu koja, po tužilaštvu, postoji između odreda i generala Delića. Braniteljica je, naime tvrdila da je odred El Mudžahid "sarađivao sa Armijom BiH" ali nije bio pod njenom komandom i kontrolom. Borbeni izveštaji su, tvrdi braniteljica, upućivani u Islamski kulturni institut u Milanu čiji je osnivač i direktor šeik Enver Šaban bio "pravi autoritet" odreda El Mudžahid. Izveštaji su, navela je braniteljica, upućivani i terorističkoj organizaciji "Al Kaida" koja je odlučivala ko će ići u BiH da se bori i kojoj će se jedinici priključiti.

Mudžahedini su, istakla je braniteljica citirajući iskaze svedoka, "operisali kao banda, nisu poštovali bosanske vlasti, sledili su naredbe svojih nadređenih, i omaložavali su Armiju BiH". Delovali su samostalno a sa Armijom su imali samo "odnos saradnje".

Sve i da je odred bio pod kontrolom Armije BiH, rekla je braniteljica, pozicija odreda, navodno pretpočinjenog 35. diviziji Trećeg korpusa Armije BiH, je "suviše daleko" od komandanta Generalštaba da bi do njega stizali izveštaji o dejstvima podređenih jedinica. Izveštaji su zadržavani na nižim nivoima komandovanja a kada je Delić dobijao informacije, to su bili samo uopšteni podaci, rekla je braniteljica. Zbog toga, zaključila je, Delić niti je znao niti je mogao da zna za zločine koji su počinjeni.

Završne reči strana biće nastavljene i okončane sutra, kada će se tužilaštvo izjasniti o kazni koju traži za optuženog Delića.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 368

ZAVRŠNE RIJEČI: General Delić između slobode i 15 godina zatvora
OČEVIDAC: Živa lomača u selu Đurići
"ŠEŠELJ JE ZAKON": Kako je vojvoda Brne psovao Karadžića, Mladića i Krajišnika