HomeOPTUŽBA TRAŽI 15 GODINA ZATVORA ZA GENERALA DELIĆA
Tužilaštvo u završnoj riječi zatražilo 15 godina zatvora za bivšeg komandanta Generalštaba Armije BiH Rasima Delića zbog propusta da spriječi ili kazni zločine mudžahedina u srednjoj Bosni

Daril Mundis, tužilac na TribunaluDaril Mundis, tužilac na Tribunalu

Tužilaštvo je u završnoj riječi zatražilo kaznu od 15 godina zatvora za bivšeg komandanta Generalštaba Armije BiH Rasima Delića, zbog propusta da spriječi ili kazni zločine koje su, po optužnici, počinili pripadnici odreda El Mudžahid u ljeto 1993. i jesen 1995. godine u srednjoj Bosni.

Deril Mandis/Daryl Mundis, vođa tima optužbe u postupku protiv generala Delića, smatra da izvedeni dokazi jasno pokazuju da je optuženi imao direktnu komandu nad odredom El Mudžahid, i to putem kontrole nad Trećim korpusom Armije BiH u čijem se sastavu taj odred nalazio od avgusta 1993. godine do kraja rata u Bosni i Hercegovini.

Tvrdnje odbrane generala Delića da je o svim važnijim pitanjima u odredu odlučivalo vrhovno tijelo mudžahedina zvano “šura” - a ne Armija BiH - tužilac smatra irelevantnim. Za osuđujuću presudu je, po tužiocu, dovoljno to da je Armija izdavala naređenja kojima se odred povinovao.

Odbrana generala Delića je, s druge strane, još jednom ponovila prethodno izneseno stanovište da krivnja optuženog nije dokazana ni po jednoj od tačaka optužnice. U vrijeme kada su izvršeni zločini u Bikošima, 8. juna 1993. godine, general Delić nije imao efektivnu kontrolu nad mudžahedinima pošto je na poziciju komandanta Generalštaba Armije BiH imenovan nekoliko sati kasnije. Niti su mu, tvrdi odbrana, kasnije proslijeđene informacije o tom i drugim zločinima koje su činili pripadnici mnogobrojnih grupa stranih ratnika koje su djelovale samostalno.

Delićev advokat Vasvija Vidović je istakla Delićevu ulogu u postizanju mira u Bosni i Hercegovini, kao i “naporan rad” na profesionalizaciji vojske u izuzetno teškim okolnostima. Nakon što je tužilac postavio pitanje da li profesionalizacija vojske podrazumijeva i uključivanje mudžahedina u njen sastav, advokat Vidović je odgovorila da je međunarodna zajednica insistirala da se mudžahedini stave pod kontrolu Armije.

Do uspostave efektivne kontrole Armije BiH nad odredom El Mudžahid koji je formiran u avgustu 1993. godine i stavljen pod komandu Trećeg korpusa Armije BiH, naglasila je odbrana, nikada nije došlo. Naprotiv, postojao je paralelan lanac komandovanja i izvještavanja nadležnih u tom odredu prema šeiku Evneru Šabanu čije se sjedište nalazilo u Islamskom institutu u Milanu.

Zaključujući suđenje, sudije su najavile da će presudu donijeti u dogledno vrijeme.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 368

ZAVRŠNE RIJEČI: General Delić između slobode i 15 godina zatvora
OČEVIDAC: Živa lomača u selu Đurići
"ŠEŠELJ JE ZAKON": Kako je vojvoda Brne psovao Karadžića, Mladića i Krajišnika