HomeOPTUŽBA: MUDŽAHEDINI POD KOMANDOM ARMIJE BIH
Dokazi “van razumne sumnje” pokazuju da su pripadnici odreda El Mudžahid odgovorni za zločine u Bikošima u junu 1993. godine kao i ubistva u Livadama i logoru Kamenica iz jula i septembra 1995. godine, tvrdi tužilac u završnoj reči na suđenju generalu Rasimu Deliću. Bivši komandant Generalštaba Armije BiH je znao za zločine ali nije učinio ništa da spreči i kazni mudžahedine koji su bili u sistemu rukovođenja i komandovanja Armije BiH

Rasim Delić u sudnici TribunalaRasim Delić u sudnici Tribunala

U prvom delu završne reči na suđenju Rasimu Deliću, bivšem komandantu Generalštaba Armije BiH, tužilac je citirao dokumente i svedočenja koji, po njemu, potvrđuju da su pripadnici odreda El Mudžahid 8. juna 1993. godine streljali 25 hrvatskih civila i zarobljenih vojnika HVO u Bikošima, kod Travnika. General Delić je, tvrdi optužba, bio obavešten o tom zločinu i bio je u obavezi da kazni počinioce koji su se, po tužilaštvu, nalazili u sistemu rukovođenja i komandovanja Armije BiH.

Mudžahedini su bili “mala jedinica i nisu bili u stanju da stupe u borbena dejstva bez koordinacije sa drugima”, dodao je tužilac Manon, ukazujući da je odred El Mudžahid bio “de facto potčinjen ili de facto u sastavu Trećeg korpusa Armije BiH”.

Budući da je završna reč tužilaštva imala oblik replike na određene paragrafe završnog podneska odbrane, tužilac Vud/Wood je odbacio sve navode Delićeve braniteljice Vasvije Vidović da nema dokaza ko je i kako ubio žrtve u logoru Kamenica u julu 1995. godine. Za navod iz podneska odbrane da je jedan “ratni zarobljenik sam odgovoran za svoju smrt zato što je psovao u agoniji u prisustvu naoružanog čoveka”, tužilac je rekao da je “bez merituma”.

Veću su predočeni izveštaji o analizi posmrtnih ostataka dvojice pripadnika Vojske Republike Srpske, Predraga Kneževića i Momira Mitrovića koje su, tvrdi optužba, mudžahedini zarobili i odveli u selo Livade. Ti izveštaji, po tužiocu, potvrđuju ne samo identitet žrtava već i način i mesto ubistva. Dvojici muškaraca je, po iskazima svedoka optužbe, odrubljena glava iz koje je “liptila krv”, a delovi tela su im bili uvezani zelenim užetom i žicom. Način ubistva, tvrdi tužilac u završnoj reči, ukazuje da su za njihovu smrt odgovorni pripadnici odreda El Mudžahid.

Po tužilaštvu, dokazi “van razumne sumnje” pokazuju da su pripadnici odreda El Mudžahid odgovorni i za sudbinu oko 60 pripadnika VRS koji su sa još tri žene, nakon zauzimanja Vozuće, 11. septembra 1995. godine odvedeni u logor Kamenica, nakon čega im se gubi svaki trag a pretpostavlja se da su mrtvi.

Armija BiH je, rekao je tužilac Nojner/Neuner imala efektivnu kontrolu nad odredom El Mudžahid koji, suprotno tvrdnjama odbrane, nije bio “horizontalno povezan” sa Trećim korpusom već njemu podređen. Odred je sve vreme bio u zoni odgovornosti Trećeg korpusa, mudžahedini su, po tužilaštvu, pre svakog napada tražili odobrenje ABiH i obučavani su u njenim kampovima. Mada nema pisanih dokumenata koji govore o sastancima predstavnika odreda El Mudžahid sa komandom Trećeg korpusa, tužilac tvrdi da su dogovori planirani “licem u lice” a o tome, smatra, svedoče zajedničke fotografije učesnika sastanaka koje je danas pokazao u sudnici.

Citirajući iskaz Džemala Vučkovića, bivšeg analitičara u Upravi bezbednosti Armije BiH, tužilac je ukazao da je “postojao sistem da se informacije prenesu generalu Deliću” koji je, kako tvrdi, “znao za dejstva odreda El Mudžahid” kada je “naredio da se počne sa borbama na svim frontovima”. Tužilaštvo će izlaganje završne reči okončati sutra kada bi trebalo da saopšti i koju kaznu traži za generala Delića.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 368

ZAVRŠNE RIJEČI: General Delić između slobode i 15 godina zatvora
OČEVIDAC: Živa lomača u selu Đurići
"ŠEŠELJ JE ZAKON": Kako je vojvoda Brne psovao Karadžića, Mladića i Krajišnika