HomeITALIJANSKA KOLEKCIJA MUDŽAHEDINSKIH DOKUMENATA
Odbrana bivšeg komandanta generalštaba Rasima Delića danas je dodatno unakrsno ispitivala svjedoka optužbe PW 9 o italijanskoj kolekciji dokumenta koju je tužilaštvo objelodanilo sa zakašnjenjem. Dokumenti upućuju, a svjedok potvrđuje, da su pripadnici odreda El Mudžahid izvještaje slali svima - samo ne Armiji BiH

Rasim Delić u sudnici TribunalaRasim Delić u sudnici Tribunala

Zaštićeni svjedok optužbe PW 9 kojeg je odbrana generala Rasima Delića pozvala na dodatno unakrsno ispitivanje tvrdi da odred El Mudžahid o svojim aktivnostima nije izvještavao Armiju BiH nego šeika Envera Šabana, osnivača i direktora Islamskog kulturnog instituta u Milanu, koji je bio “vrhovni autoritet” stranim borcima u Bosni i Hercegovini.

Svjedok, Bošnjak po nacionalnosti, je bio jedan od najviše pozicioniranih lokalnih mudžahedina u odredu El Mudžahid. Kao svjedok optužbe svjedočio je sredinom novembra prošle godine, a odbrana ga je pozvala na dodatno ispitivanje nakon što je od tužioca za zakašnjenjem od tri godine dobila zbirku dokumenta koje je italijanska vlada zaplijenila u Islamskom kulturnom institutu u Milanu.

Odbrana je putem ovog svjedoka u dokaze uvrstila i video snimak na kojem se o šeiku Šabanu govori kao o “osnivaču” kampova za obuku mudžahedina u BiH, što je svjedok i potvrdio. Zanimljivo je da se na istom videu pojavljuje i slijepi šeik Omar Abdelrahman koji je početkom 1996. godine osuđen na doživotni zatvor zbog napada na Svjetski trgovinski centar u New Yorku u februaru 1993. godine. Osim što ga je prepoznao, svjedok poriče da je šeik Omar na bilo koji način bio povezan sa odredom, pošto se u to vrijeme već nalazio u američkom zatvoru.

Iz “italijanske kolekcije” dokumenata svjedoku je predočeno i nekoliko biltena odreda El Mudžahid pod nazivom “Zov džihada” koji su u upućivani šeiku Šabanu a on ih je, potom, prosljeđivao dalje prema potencijalnim donatorima. Prema svjedoku, osim u Milano, odred El Mudžahid je takve izvještaje slao i u Kuvajt, Veliku Britaniju, SAD, Saudijsku Arabiju i druge zemlje širom svijeta, samo ne Armiji BiH.

Među italijanskim dokumentima se, pored ostalih, nalazi se i faksimil poruke od 7. marta 1995. godine upućene šeiku Šabanu kojom se odred El Mudžahid ograđuje od optužbi da je povezan sa egipatskom organizacijom “Gama Islamija”, kao i od sumnji da su “pod kontrolom bosanske vojske” koja se opisuje kao “komunistička”. Mudžahedini u toj poruci, između ostalog, navode da su u odnosu na bosansku armiju zadržali tzv. “pravo na odgovor” što, prema svjedoku, znači da su mogli odbijati naređenja. Pripadnici odreda su, po svjedoku, više puta odbili izvršiti naređenja, a dokument samo potvrđuje da odred “nije bio pod kontrolom Armije BiH”.

Odred El Mudžahid je, prema ovom svjedoku, u potpunosti finansiran iz inostranstva odakle je, prema dokumentima odbrane, upućivan i komandni kadar. Vojno vijeće odreda i njegovo vrhovno tijelo “šura” su samostalno donosili sve odluke i o njima, kako tvrdi, izvještavali svoje pretpostavljene izvan BiH.
Iskaz svjedoka PW 9 biće nastavljen sutra dodatnim ispitivanjem od strane tužioca.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 361

(NE)SELEKTIVNOST: Vojne mete ili civilni ciljevi
ZOV DŽIHADA: Da li su mudžahedinima komandovali generali ili šeici
ŠUMAR-ANALITIČAR: Govoriti istinu čak i pred sudom
ADMINISTRATIVNA PITANJA: Pečenje, dresovi i video trake