HomeRASIM DELIĆ OSUĐEN NA TRI GODINE ZATVORA
Sudijskim nadglasavanjem – uz protivno mišljenje predsedavajućeg sudije Molota – većina u Pretresnom veću zaključila da je bivši komandant Glavnog štaba Armije BiH imao efektivnu kontrolu nad pripadnicima odreda "El Mudžahid", ali da nije znao za njihove zločine, mada je u jednom slučaju imao razloga da zna za njihovu sklonost da okrutno postupaju sa ratnim zarobljenicima

Rasim Delić za vrijeme izricanja presudeRasim Delić za vrijeme izricanja presude

Rasim Delić, bivši komandant Glavnog štaba Armije BiH, osuđen je danas na tri godine zatvora zbog propusta da spreči ili kazni okrutno postupanje mudžahedina nad zarobljenim srpskim vojnicima u selu Livade i logoru Kamenica kraj Zavidovića, u julu i avgustu 1995. godine.

Presuda je doneta većinom glasova, uz protivno mišljenje predsedavajućeg sudije Molota, koji smatra da tužilaštvo nije dokazalo da je Delić u vreme zločina imao efektivnu kontrolu nad odredom "El Mudžahid." Suprotno njemu, sudije Harhof/Harhoff iz Danske i Lattanzi iz Italije smatraju dokazanim da je između Delića i odreda "El Mudžahid" postojao odnos nadređenosti i podređenosti i da odred stranih ratnika – osnovan 13. avgusta 1993. godine naredbom samog Delića – "nije bio nezavisna jedinica koja je samo sarađivala sa Armijom BiH."

Pretresno veće je jednoglasno zaključilo da je tužilaštvo izvan razumne sumnje dokazalo da su zločini za koje se Delić tereti zaista počinjeni: ubistvo 24 pripadnika HVO na području Malina i Bikoša, kod Travnika, u junu 1993. godine; zatim ubistva i okrutno postupanje sa 12 zarobljenih srpskih vojnika u selu Livade i logoru Kamenica u julu i avgustu 1995. godine, kao i ubistvo 52 srpska vojnika i okrutno postupanje sa još deset zarobljenika među kojima su bile i tri žene, u selu Kesten i logoru Kamenica u septembru 1995. godine. Sa izuzetkom ubistva u Bikošima, za čije izvršioce nije dokazano kojoj su mudžahedinskoj jedinici pripadali, za sve ostale zločine navedene u Delićevoj optužnici je, po oceni veća, izvan razumne sumnje dokazano da su ih počinili pripadnici odreda "El Mudžahid."

Mada smatra da je Delić imao efektivnu kontrolu nad odredom mudžahedina koji je formalno bio u sastavu III Korpusa Armije BiH, većina u Pretresnom veću nije uverena da je optuženi komandant Glavnog štaba znao za zarobljavanja i ubijanja srpskih vojnika u leto 1995. godine. Šta više, njihov je zaključak da Delić nije imao ni razloga da zna da bi pripadnici odreda "El Mudžahid" mogli počiniti ubistva ratnih zarobljenika pošto, kako se navodi, "informacije o sklonosti pripadnika odreda da čine zločine... nisu bile dovoljno alarmantne da bi ga upozorile na mogućnost krivičnih dela ubistva". Jedini slučaj u kojem su zaključili da Delić jeste "imao razloga da zna" odnosi se na okrutno postupanje nad 12 zarobljenih srpskih vojnika u selu Livade i logoru Kamenica, u julu i avgustu 1995. godine. Iz tog razloga Delić je proglašen krivim za okrutno postupanje, koje je uključivalo i prisiljavanje desetorice zarobljenika da ljube odrubljene glave dvojice ubijenih kolega.

Tužilaštvo se, po običaju, uzdržalo od komentarisanja tek izrečene presude. Odluka o eventualnoj žalbi biće doneta u roku od 30 dana.

Delićeva braniteljica Vasvija Vidović je po izlasku iz sudnice izjavila da "nije zadovoljna presudom iz istih razloga iz kojih je predsedavajući sudija Moloto izdvojio mišljenje". Dodala je da "ne sumnja u ishod žalbe" koju će uložiti, ali joj je žao što će "general do saopštavanja odluke po žalbi ostati u pritvoru".

Rasim Delić je do danas u pritvoru Tribunala proveo 488 dana, što mu se uračunava u izrečenu zatvorsku kaznu.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 379

BRZO JE KUSO: Karadžiću se ne žuri
NADGLASAVANJE: Presuda Rasimu Deliću
IDENTIFIKACIJA: Zlo koje se ne zaboravlja
UBIJANJE GRADA: Cilj ili posljedica rata