HomeOČIGLEDNO JE POGREŠNO


Zašto tužilaštvo nije dokazalo oni što "svi znaju" (3)

U presudi Haradinaju, Balaju i Brahimaju Pretresno veće na primeru Sanije Balaj pokazalo zašto ono što je "očigledno" ili što "svi znaju"... ne mora da bude tačno

Ramush Haradinaj, Idriz Balaj i Lahi Brahimaj u sudnici Tribunala zadnjeg dana suđenjaRamush Haradinaj, Idriz Balaj i Lahi Brahimaj u sudnici Tribunala zadnjeg dana suđenja

Od nekoliko desetina ubistava za koja su optuženi trojica bivših zapovednika OVK Ramuš/Ramush Haradinaj, Idriz Balaj i Lahi Brahimaj, najviše dokaza i najviše svedoka - ukupno njih 13 - izvedeno je o ubistvu kosovske Albanke Sanije Balaj. Veće je zato, ali ne samo zato, taj slučaj najiscrpnije opisalo u presudi kojom su Haradinaj i Balaj oslobođeni optužbi, a Brahimaj osuđen na šest godina zatvora po dve od 37 tačaka optužnice. Slučaj Sanije Balaj je poslužio veću i da ukaže na to da ono što je "očigledno" ili što "svi znaju"... ne mora da bude istinito.

Sudije priznaju da se i njima moglo učiniti "očiglednim" da je Sanije Balaj ubijena dok je bila u zatočeništvu i pod vlašću OVK. Svi elementi su ukazivali na to: uhapsili su je pripadnici OVK, njeno ime je bilo listi "srpskih saradnika" koju su imali ti vojnici, odvedena je štab OVK gde je ispitivana, njen leš je pronađen u kanalu Radonjićkog jezera, forenzičkim medicinskim ispitivanjima je utvrđeno da je umrla nasilnom smrću. Da je tužilaštvo stalo na tim dokazima, sudije priznaju da bi verovatno došle do takvog, očiglednog zaključka o sudbini Sanije Balaj.

Tužilaštvo je, međutim, nastavilo da izvodi dokaze čijom je pažljivom analizom Pretresno veće ustanovilo da bi "očigledan zaključak bio pogrešan zaključak"

Sanije Balaj je uhapšena na kontrolnom punktu OVK kod Barana 12. avgusta 1998. godine, a potom odvedena u improvizovanu kasarnu u selu gde ju je ispitivao lokalni komandant OVK Cuf Krasnići/Krasniqi. Ono što je usledilo brojni svedoci optužbe opisivali su na različite načine.

Cuf Krasnići tvrdi da je posle ispitivanja naredio da se ona pusti i da je odvezena kući u pratnji Avnija Krasnićija. Ovaj je, međutim, pred većem tvrdio da mu je komandant Podrimlja Idriz Gaši/Gashi, koji je, po njemu, na taj položaj postavljen po naređenju Ramuša Haradinaja, naredio da Sanije Balaj odvezu u štab u Glođanu. No, Gaši ju je, po Krasnićijevom iskazu, izvukao iz auta i ubio u jednoj usputnoj šumi. Po njemu, par dana kasnije je po leš došao Idriz Balaj i odvezao ga u nepoznatom pravcu. Telo Sanije Balaj je septembra 1998. godine otkriveno na kanalu Radonjićkog jezera, među tridesetak drugih tela ubijenih Albanaca, Srba i Roma.

Pretresno veće je zaključilo da je Idriz Gaši ubio Sanije Balaj - nakon što je ona puštena iz štaba OVK. Zaključilo je, takođe, da Gaši nije bio nikakav komandant, već običan "borac" OVK, kako ga Haradinaj opisuje u jednom naređenju. I pored toga što je čulo dokaze o tome da je uhapšena zbog sumnji u kolaboraciju sa srpskim vlastima, veće nije moglo da zaključi da je zato i ubijena, budući da postoje "razumne alternative" takvom zaključku. Jedna od njih je da je Sanije Balaj ubijena zbog veće sume novca (2.700 nemačkih maraka) koju je nosila.

Budući da je veće zaključilo da nije dokazano postojanje udruženog zločinačkog poduhvata sa ciljem proterivanja Srba i suzbijanja stvarne ili pretpostavljene kolaboracije kosovskih Albanaca, niko od trojice optuženih ne može da se proglasi krivim za zločine drugih pripadnika OVK, kao što je Idriz Gaši. Svedočenje Avnija Krasnićija o učešću Idriza Balaja u odvoženju leša veće je ocenilo kao "nedovoljno potkrepljeno" i u neskladu sa iskazima drugih svedoka i materijalnim dokazima. (kraj)


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 360

POSLE "OLUJE": Vatra, dim i bezakonje u kninskoj krajini
GENERAL POSLE BITKE: Dvosmisleno pozivanje na Ženevske konvencije
PROCESNA (NE)SPOSOBNOST: Noćne more Jovice Stanišića
ANEGDOTA: Šešelj traži "slobodan prolaz" za Radovana Karadžića