HomeNIJE BILO POLITIČKE VOLJE ZA OBRAČUN SA KRIMINALCIMA U ARMIJI BIH
General Vahid Karavelić tvrdi da je Armija BiH bila spremna obračunati se sa neposlušnim pojedincima u svojim redovima ali za to "nije bilo političke volje". Optuženi general Delić je, prema svjedoku, obavještavao Izetbegovića i članove Predsjedništva o problemima u redovima Armije ali je "rijetko dobijao dogovor"

Vahid Karavelić, svjedok odbrane Rasima DelićaVahid Karavelić, svjedok odbrane Rasima Delića

General Vahid Karavelić je u nastavku svjedočenja na suđenju bivšem komandantu Generalštaba Armije BiH Rasimu Deliću rekao da su on i drugi vojni komandanti zahtijevali da se poduzmu mjere protiv jedinica koje su otkazale poslušnost ali da "nije bilo političke volje" da se takvi zahtjevi realizuju.

Operacija Trebević provedena 26. oktobra 1993. godine protiv dijelova brigada Mušana Topalovića Cace i Ramiza Delalića Ćele - koji su formacijski bili pod komandom svjedoka ali su po njegovim tvrdnjama bili "bliski Seferu Haliloviću" - mogla je biti realizovana i ranije ali se, tvrdi Karavelić, čekalo na odluku tadašnjeg predsjednika Predsjedništva i vrhovnog zapovjednika Armije BiH Alije Izetbetovića.

General Karavelić nije štedio riječi u nastojanju da opiše netrpeljivost koja je vladala između njega i dvojice spomenutih ratnih komandanata, ali su sudije više zanimali konkretni rezultati spomenute operacije kao i uloga optuženog Delića u obračunu sa kriminalnim dijelovima Armije BiH. Na pitanje sudije Latanci/Lattanzi da li je Delić informisao Vrhovnu komandu, odnosno Izetbegovića i ostale članove Predsjedništva, o nedisciplini u redovima Armije i zahtijevao da se ti problemi riješe, svjedok je odgovorio potvrdno, ali je dodao da "najčešće nije dobijao nikakav odgovor".

Odbrana je, takođe, ukazivala da je Armija BiH i nakon oktobra 1993. godine nastavila razračunavanje sa neposlušnim jedinicama, te da je dio operacije Trebević III bio usmjeren prema grupi stranih ratnika pod nazivom "Gerila", koji su operisali na prostoru srednje Bosne.

Odbrana je putem generala Karavelića, između ostalog, ukazivala i na tešku situaciju koja je vladala u Sarajevu u ljeto 1993. godine kada je, kako je svjedok rekao, Sarajevo "visilo o koncu" zbog intenziviranih napada srpskih snaga koje su nastojale probiti linije odbrane i zauzeti grad, kao i na činjenicu da je komunikacija Generalštaba sa podređenim komandama bila otežana.

Odbrana generala Delića će sutra završiti glavno ispitivanje Vahida Karavelića, nakon čega će svjedoka preuzeti tužilac.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 358

POLITIČKA (NE)VOLJA: Zašto se Armija BiH nije obračunala sa odmetnutim mudžahedinima?
VIDEO DOKAZI: Vojislav Šešelj kao "prikladna vojnička pojava"